ĐƠN HÀNG GIÁ THẤP CÓ CẦN PHẢI LẬP HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ KHÔNG?

Nhiều cá nhân kinh doanh vẫn đang thắc mắc về hóa đơn điện tử, và vấn đề nhiều người quan tâm đó là việc đơn hàng của họ có giá trị thấp có cần phải tiến hành lập hóa đơn điện tử không?

1. Quy định về việc lập hóa đơn điện tử với mệnh giá thấp:

Căn cứ theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ ban hành, đưa ra quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán (trừ các hộ, cá nhân kinh doanh theo quy định tại Khoản 6, Điều 12 của Nghị định này) thì đều phải lập hóa đơn điện tử có mã hoặc không có mã của cơ quan thuế để giao cho người mua theo định dạng chuẩn dữ liệu mà cơ quan thuế quy định. Ngoài ra, các bạn còn cần phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định tại Nghị định này, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Như vậy, khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ dưới 200.000 đồng các bạn vẫn phải xuất hóa đơn điện tử.

Đây là quy định mới so với Thông tư 39/2014/TT-BTC, bán hàng hóa, dịch vụ có tổng giá thanh toán dưới 200.000 đồng mỗi lần thì không phải lập hóa đơn, trừ trường hợp khi người mua yêu cầu lập và giao hóa đơn.

đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, quy định hóa đơn điện tử, thủ tục đăng ký hóa đơn điện tử, đăng ký hóa đơn điện tử, phần mềm hóa đơn điện tử, quy định về hóa đơn điện tử, hoa don dien tu, hoadondientu,

Nội dung quan trọng trong Nghị định 119/2018/NĐ-CP

2.  Nội dung quan trọng trong Nghị định 119/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2018:

Các Doanh nghiệp, hộ, tổ chức cần lưu ý những nội dung quan trọng sau:

Đọc Thêm  Đường dây nóng hỗ trợ BHXH điện tử của BHXH Tỉnh Hà Tĩnh

Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đã đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế trước ngày 01/11/2018  hoặc đã thông báo phát hành hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế => Thì được tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử đang sử dụng.

Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hoặc đã mua hóa đơn của cơ quan thuế để sử dụng trước ngày 01/11/2018 => Thì được tiếp tục sử dụng hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hóa đơn đã mua đến hết ngày 31/10/2020. Và cần thực hiện các thủ tục về hóa đơn theo quy định tại Nghị định 51/2010/NĐ-CPNghị định 04/2014/NĐ-CP.

  • Nếu cơ sở kinh doanh chuyển đổi từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/10/2020, để áp dụng hóa đơn điện tử có mã nhưng chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin => Thì tiếp tục sử dụng hóa đơn giấy.
  • Tiến hành thực hiện gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế theo Mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này kèm theo tờ khai thuế GTGT.

Cơ quan thuế sẽ thu thập các dữ liệu hóa đơn của các cơ sở kinh doanh để đưa vào cơ sở dữ liệu hóa đơn và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế phục vụ việc tra cứu dữ liệu hóa đơn.

Đọc Thêm  Hướng dẫn kiểm tra thời hạn chữ ký số Newtel-CA

Đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập trong thời gian từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/10/2020 => Cơ sở kinh doanh sẽ tiến hành thực hiện áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định này và thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan thuế.

Trong trường hợp:

  • Chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin thì tiếp tục sử dụng hóa đơn giấy theo quy định tại Nghị định 51/2010/NĐ-CPNghị định 04/2014/NĐ-CP.
  • Tiến hành thực hiện như các cơ sở kinh doanh nêu tại Khoản 2, Điều 36 của Nghị định này.

Như vậy, với quy định trong Nghị định 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ có giá trị thấp thì Doanh nghiệp vẫn phải xuất hóa đơn điện tử.

Góp phần thay đổi cách thức và hành vi kinh doanh của doanh nghiệp, bắt buộc doanh nghiệp phải thực hiện sự minh bạch trong quản lý và khai báo hóa đơn.

Đồng thời, cũng là cách giúp cơ quan thuế giảm tối đa tình trạng gian lận, mua bán hóa đơn để tạo chi phí giả đang diễn ra ở nhiều doanh nghiệp.

0932780176