Nhóm Đối Tượng Bắt Buộc Sử Dụng Hóa Đơn Điện Tử

Đối tượng bắt buộc cần phải sử dụng hóa đơn điện tử là những ai trong Nghị định 119/2018/NĐ-CP ban hành từ ngày 1/11/2018 là một trong những điều kiện sử dụng hóa đơn điện tử cần biết.

Điều này khiến cho nhiều tổ chức, doanh nghiệp hoang mang không rõ mình có nằm trong phần đối tượng bắt buộc theo quy định hóa đơn điện tử hay không. Vậy những người sử dụng hóa đơn điện tử là những đối tượng nào?

Trong đó, điều 12 của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP đã quy định chi tiết về các nhóm đối tượng cần thực hiện theo.

1. Nhóm đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử thông thường

Điều kiện sử dụng hóa điện tử thỏa đáng những điều bên dưới:

Thứ nhất, nhóm các doanh nghiệp – tổ chức kinh doanh thuộc lĩnh vực như: điện lực, xăng dầu, bưu chính viễn thông, vận tải hàng không, đường bộ – sắt – biển – thủy, nước sạch, tài chính tín dụng, bảo hiểm – y tế, kinh doanh thương mại điện tử, thương mại và kinh doanh siêu thị.

Thứ hai, các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của Cơ quan thuế.

Thứ ba, những doanh nghiệp và tổ chức kinh tế cần nộp thuế nhiều thì phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của Cơ quan thuế, không phân biệt giá trị mỗi lần giao dịch.

Doanh nghiệp cần thiết nhận biết các loại hóa đơn điện tử có mặt trên thị trường hiện nay như là hóa đơn điện tử và hóa đơn điện tử có mã xác thực. Xem tại link sau để có sự phân biệt rõ:
Điểm giống và khác nhau hóa đơn điện tử và hóa đơn điện tử có mã xác thực

Thứ tư,

  • Các hộ và cá nhân kinh doanh thực hiện sổ sách kế toán thường xuyên từ 10 lao động trở lên và có doanh thu từ 3 tỷ đồng trở lên trong lĩnh vực nông – lâm – thủy sản, công nghiệp và xây dựng. Hoặc có doanh thu 10 tỷ trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ.
  • Các hộ và cá nhân kinh doanh không thuộc diện bắt buộc nhưng có thực hiện sổ sách kế toán, nếu có nhu cầu thì vẫn được sử dụng hóa đơn điện tử có mã của Cơ quan thuế.

Thứ năm, hộ và cá nhân kinh doanh thuộc lĩnh vực khách sạn, nhà hàng, nhà thuốc bán lẻ, hàng tiêu dùng bán lẻ, hoặc cung cấp các dịch vụ trực tiếp đến người dùng ở nơi có điều kiện thuận lợi. Đối tượng đó cần phải triển khai thử nghiệm hóa đơn điện tử có mã xác thực của Cơ quan thuế, thiết lập từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện với Cơ quan thuế từ năm 2018.

Thứ sáu, đối tượng hộ và các nhân kinh doanh không đáp ứng được điều kiện thứ tư ở trên nhưng vẫn cần có hóa đơn để giao cho khách hàng.

Hoặc các tổ chức, doanh nghiệp được Cơ quan thuế chấp nhận cấp hóa đơn điện tử để giao cho khách hàng, sẽ được Cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử có mã với từng lần phát sinh, cần phải khai và nộp thuế trước khi Cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử dựa theo Mẫu số 6 Phụ lục Nghị định 119/2018 – về quy định hóa đơn điện tử.

Và cả sáu nhóm đối tượng này đều có mã của cơ quan Thuế.

2. Nhóm đối tượng bắt buộc nào được miễn phí sử dụng hóa đơn điện tử

Ngoài những nhóm nằm trong điều kiện sử dụng hóa đơn điện tử, Tổng cục Thuế sẽ cung cấp miễn phí cho những hộ, cá nhân, tổ chức kinh tế và doanh nghiệp nhỏ và vừa nằm trong nhóm sau gồm:

a)  Có địa bàn nằm ở nơi có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn.

b) Các hộ, cá nhân kinh doanh chuyển sang doanh nghiệp trong khoảng 12 tháng kể từ lúc thành lập, hoặc doanh nghiệp nhỏ và vừa, khởi nghiệp sáng tạo theo quy định của pháp luật.

Khi nào doanh nghiệp phải chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử?

c)  Có doanh thu năm trước từ 3 tỷ trở lên thuộc lĩnh vực nông – lâm – thủy sản, công nghiệp và xây dựng hoặc 10 tỷ đối với lĩnh vực thương mại và dịch vụ như quy định ở nhóm thứ tư ở trên. Thời hạn trong 12 tháng từ ngày áp dụng hóa đơn có mã cơ quan Thuế.

d) Doanh nghiệp nhỏ và vừa theo giới thiệu của Ủy ban nhân dân tỉnh các thành phố trực thuộc trung ương cùng quy định của Bộ tài chính, ngoại trừ hoạt động ở những địa bàn tại các khu kinh tế, khu công nghiệp và công nghệ cao.

e)  Một số trường hợp khác theo quy định của Bộ Tài chính.

Trên đây là toàn bộ các nhóm đối tượng tổ chức và doanh nghiệp bắt buộc phải thực hiện thủ tục đăng ký hóa đơn điện tử theo Nghị định số 119/2018 của Chính phủ đưa ra.

Là doanh nghiệp lần đầu tìm kiếm dịch vụ hóa đơn điện tử phù hợp, lời khuyên nên chọn những dịch vụ chuyên nghiệp, an tâm như Dịch vụ Hóa đơn điện tử Viettel do Tập đoàn Công Nghệ Viễn Thông Viettel cung cấp

Contact Me on Zalo
0932780176