Khi thay đổi thông tin doanh nghiệp, cần làm thủ tục gì với chữ ký số?

Khi-thay-doi-thong-tin-doanh-nghiep-can-lam-thu-tuc-gi-voi-chu-ky-so-1

Khi thay đổi thông tin doanh nghiệp đồng nghĩa với việc là phải thay đổi thông tin chứa trong chữ ký số hiện đang dùng của doanh nghiệp đó. Vậy thì thủ tục để thay đổi thông tin ra sao, theo từng trường hợp như thế nào? Tất cả sẽ có trong nội dung mà Chukyso trình bày dưới đây.

Khi-thay-doi-thong-tin-doanh-nghiep-can-lam-thu-tuc-gi-voi-chu-ky-so-1

1. Trường hợp thay đổi tên/ mã số thuế doanh nghiệp

Đối với những doanh nghiệp chỉ thay đổi tên nhưng không thay đổi mã số thuế; thì cần gửi đến cho nhà cung cấp chữ ký số giấy phép đăng ký kinh doanh (bản chụp) để họ cập nhật thông tin mới và cấp lại chữ ký số mới cho doanh nghiệp.

Đối với những doanh nghiệp thay đổi mã số thuế mới; thì chữ ký số đang sử dụng của doanh nghiệp cũng không còn hiệu lực và hợp lệ. Khi đó doanh nghiệp cần mua chữ ký số mới có chứa thông tin mã số thuế mới thay đổi đó.

2. Trường hợp thay đổi người đại diện pháp luật của doanh nghiệp

Trong trường hợp nếu doanh nghiệp thay đổi tên người đại diện pháp luật; thì không cần phải thực hiện thay đổi thông tin người đại diện trong ký số.

Bởi lẽ, chữ ký số của doanh nghiệp có giá trị tương tự như con dấu, đại diện cho doanh nghiệp – không đại diện cho người thực hiện ký số.

3. Trường hợp thay đổi địa chỉ kinh doanh

Cũng tương tự như thay đổi tên doanh nghiệp; Khi tiến hành thay đổi địa chỉ kinh doanh mới; doanh nghiệp cần thực hiện gửi thông tin giấy đăng ký kinh doanh mới (bản chụp) đến đơn vị cung cấp chữ ký số để được cập nhật sớm nhất.

4. Trường hợp mở công ty con hoặc chi nhánh hạch toán phụ thuộc và độc lập

Đối với công ty con hoặc chi nhánh phụ thuộc; Để thuận tiện hơn cho việc kê khai hoặc nộp thuế điện tử, doanh nghiệp có thể đăng ký thêm các chữ ký số mới (lưu ý doanh nghiệp có thể sử dụng chữ ký số của công ty mẹ để thực hiện kê khai và nộp thuế bình thường).

Đối với công ty con hoặc chi nhánh hạch toán độc lập; Cần mua mới chữ ký số cho mỗi chi nhánh/công ty con; Do về tư cách nhân những chi nhánh/công ty con này là một doanh nghiệp hoạt động độc lập và không phụ thuộc vào công ty mẹ; vì thế những hoạt động kê khai, nộp thuế cũng sẽ được thực hiện riêng biệt và ký số riêng.

5. Trường hợp thay đổi vốn điều lệ hoặc lĩnh vực ngành nghề kinh doanh

Trong chữ kỹ số sẽ chứa những thông tin quan trọng như sau:

  • Thông tin về doanh nghiệp bao gồm: Tên công ty, mã số thuế, …
  • Số seri của chứng thư số.
  • Thời gian hiệu lực (thời hạn) của chứng thư số.
  • Tên tổ chức chứng thực chữ ký số (VNPT-CA, EASY-CA, VIETTEL-CA…).
  • Chữ ký số của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số.
  • Thư hạn chế mục đích, phạm vi sử dụng chứng thư số.
  • Hạn chế về trách nhiệm của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số.
  • Một số thông tin quan trọng khác theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Theo đó, trong chữ ký số không chứa thông tin về vốn điều lệ cũng như ngành nghề hoạt động. Vì vậy, khi thay đổi những thông tin này; thì bạn cũng không cần cập nhật mới chữ ký số.

Trên là những cách giải quyết khi doanh nghiệp thực hiện thay đổi thông tin mà Chukysotphcm.net gửi đến các bạn. Nếu cần hỗ trợ thêm hãy liên hệ với chúng tôi bạn nhé.

Contact Me on Zalo
0932780176