Danh bạ Chi Cục Thuế Quận 7 – Nhà Bè

ChuKySoTPHCM gửi đến bạn danh bạ chi cục thuế Quận 7 và chi cục thuế huyện Nhà Bè để tiện việc tra cứu thông tin.

1. Chi Cục Thuế Quận 7

Địa chỉ: Số 350 Huỳnh Tấn Phát, Bình Thuận, Quận 7, TPHCM

Điện thoại: (028) 3872 2115

Địa chỉ350 Huỳnh Tấn Phát –
P. Bình Thuận – Quận 7
Đội KK-KTT& TH(028) 3872 2115
Đội Tuyên truyền hỗ trợ(028) 3772 0473
(028) 2213 1556
Đội HC-NS- QT-TV-AC(028) 3872 0242
Đội trước bạ & thu khác(028) 3872 8757
Đội Kiểm tra nội bộ(028) 3872 2117
Đội Kiểm tra thuế số 1(028) 2213 1558
(028) 3872 0460
Đội Kiểm tra thuế số 2(028) 3872 8758
(028) 2213 1555
Đội thuế Thu nhập Cá nhân(028) 3872 5156
Đội Nghiệp vụ – Dự toán(028) 2213 1557
Đội QLN-CCN(028) 2213 1553
Đội thuế Liên phường(028) 2213 1551
(028) 2213 1552
Phòng Lưu trữ hồ sơ(028) 2213 1554
Điểm thu Kho bạc(028) 3872 7905

2. Chi Cục Thuế Huyện Nhà Bè

Địa chỉ: 296A Ấp 1, Nguyễn Bình, Xã Phú Xuân, Huyện Nhà Bè, TPHCM

Điện thoại: (028) 3782 7921

Địa chỉ296A Ấp 1, Nguyễn Bình,
Xã Phú Xuân, Huyện Nhà Bè, TPHCM
Đội Trước bạ & thu khác(028) 3782 7804
Đội KK-KTT& TH(028) 3782 7806
Đội HC-NS-QT-TV-AC(028) 3777 0480 – (028) 3782 7722
Đội QLN- CCN(028) 3782 8110
Đội Nghiệp vụ – Dự toán
Đội Tuyên truyền Hỗ trợ
(028) 3782 7921
Đội Kiểm tra thuế số 1(028) 3782 7805
Đội Kiểm tra thuế số 2(028) 3782 8391
Đội thuế Thị Trấn(028) 3781 0268
Đội thuế Xã Phú Xuân(028) 3782 7395
Đội thuế Liên xã(028) 3777 0726
Đội thuế xã Nhơn Đức(028) 3782 1662

Giờ làm việc:

Từ thứ 2 đến Thứ 6:

  • Sáng: 08:00–11:30
  • Chiều:13:30–16:30
  • Thứ 7 – Chủ Nhật: Nghỉ

Xem chi tiết danh bạ chi cục thuế TPHCM theo Quận – Huyện

0932780176