Thủ tục đăng ký tham gia BHXH MỚI NHẤT

Thu-tuc-dang-ky-tham-gia-bhxh-1

Chukysotphcm gửi đến các bạn thông tin về các thủ tục đăng ký tham gia BHXH mới nhất, áp dụng từ năm tài chính 2020, chi tiết các phương thức yêu cầu và hồ sơ đề nghị cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, … cụ thể trong bài viết này.

Lưu ý: các thủ tục được chukysotphcm chia sẻ trong bài viết này được áp dụng đối với các trường hợp người lao động thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Thu-tuc-dang-ky-tham-gia-bhxh-1

1. Thủ tục đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội

1.1. Hồ sơ để đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu

Bộ hồ sơ để đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu của doanh nghiệp bao gồm:

 • Tờ khai đơn vị tham gia thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (Mẫu TK3-TS ban hành kèm theo Quyết định 505/QĐ-BHXH);
 • Báo cáo tình hình sử dụng lao động và danh sách tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (Mẫu D02-TL ban hành kèm theo Quyết định 505/QĐ-BHXH);
 • Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS ban hành kèm theo Quyết định 505/QĐ-BHXH);
 • Tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (Mẫu TK1-TS ban hành kèm theo Quyết định 505/QĐ-BHXH);
 • Trường hợp người lao động được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn: bổ sung Giấy tờ chứng minh được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế cao hơn (nếu có) (theo Phụ lục 03 ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH);
 • HĐLĐ có thời hạn ở nước ngoài hoặc HĐLĐ được gia hạn kèm theo văn bản gia hạn HĐLĐ hoặc HĐLĐ được ký mới tại nước tiếp nhận lao động theo hợp đồng (đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng).

1.2. Trình tự đăng ký tham gia Bảo Hiểm Xã Hội lần đầu

Bước 1: Doanh nghiệp tập hợp hồ sơ và gửi lại cho bảo hiểm xã hội thông qua hệ thống chuyển phát của cơ quan bảo hiểm.

Bước 2: Cơ quan bảo hiểm giải quyết hồ sơ và cấp mới thẻ BHYT, sổ BHXH.

1.3. Thời hạn để giải quyết hồ sơ

 • Cấp mới thẻ BHYT: không quá 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
 • Cấp mới sổ BHXH: không quá 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
 • Thay đổi điều kiện đóng phát sinh truy thu: 30 ngày làm việc.

2. Thủ tục cấp lại sổ BHXH, thẻ BHYT

Thu-tuc-dang-ky-tham-gia-bhxh-2

Người lao động khi mất, hỏng, điều chỉnh thông tin trên thẻ BHYT, sổ BHXH doanh nghiệp làm hồ sơ yêu cầu cấp lại thẻ BHYT, sổ BHXH gửi cơ quan bảo hiểm, mẫu hồ sơ và thời hạn giải quyết cho từng trường hợp cụ thể như sau:

2.1. Cấp lại sổ BHXH do hỏng hay bị mất

 • Hồ sơ bao gồm: tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).
 • Phương thức nộp: nộp bản cứng gửi theo đường bưu điện đến cơ quan bảo hiểm xã hội.
 • Thời hạn giải quyết hồ sơ: không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

2.2. Cấp lại sổ BHXH do điều chỉnh thông tin trên sổ

Hồ sơ bao gồm:

 • Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);
 • Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS).
 • Phương thức nộp: nộp bản cứng gửi theo đường bưu điện đến cơ quan bảo hiểm xã hội.

Thời hạn giải quyết hồ sơ: không quá 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

2.3. Cấp lại, đổi thẻ BHYT

Hồ sơ bao gồm:

 • Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS), trường hợp người lao động được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn: bổ sung Giấy tờ chứng minh (nếu có) theo Phụ lục 03.
 • Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS).
 • Phương thức nộp: nộp bản cứng gửi theo đường bưu điện đến cơ quan bảo hiểm xã hội.

Thời hạn giải quyết hồ sơ: trong ngày nếu không thay đổi thông tin trên thẻ BHYT và không quá 03 ngày nếu thay đổi thông tin, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

3. Phương thức đóng tiền BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ & BNN

Thu-tuc-dang-ky-tham-gia-bhxh-3

3.1. Đóng hàng tháng

Hàng tháng, chậm nhất là đến ngày cuối cùng của tháng, Đơn vị trích tiền đóng BHXH bắt buộc trên quỹ tiền lương tháng của những người lao động tham gia BHXH bắt buộc (là tổng khoản chi phí của doanh nghiệp và khoản trích đóng của người lao động) chuyển vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH mở tại ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước.

3.2. Đóng 03 tháng hoặc đóng 06 tháng một lần

Các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm, theo khoán thì đăng ký phương thức đóng 03 hoặc 06 tháng một lần với cơ quan BHXH; cơ quan BHXH phối hợp với cơ quan Lao động kiểm tra tại đơn vị trước khi quyết định phương thức đóng của đơn vị.

Lưu ý: hạn đóng BHXH là ngày cuối cùng của phương thức đóng.

3.3. Đóng BHXH theo địa bàn

Đơn vị đóng trụ sở chính ở địa bàn tỉnh nào thì đăng ký tham gia đóng BHXH tại địa bàn tỉnh đó theo phân cấp của BHXH tỉnh.

Chi nhánh của doanh nghiệp hoạt động tại địa bàn nào thì đóng BHXH tại địa bàn đó hoặc đóng tại công ty mẹ.

4. Các câu hỏi thường gặp về BHXH

Thu-tuc-dang-ky-tham-gia-bhxh-4

Hỏi: Làm mất thẻ bảo hiểm y tế có được cấp lại không?

Đáp: Người lao động làm mất thẻ BHYT vẫn được cấp lại thẻ. Hồ sơ đề nghị cấp lại thẻ do mất bạn đọc tham khảo tại đây nhé.

Hỏi: Các doanh nghiệp nào được đóng BHXH 03 tháng một lần?

Đáp: Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm, theo khoán.

Hỏi: Chi nhánh doanh nghiệp có bắt buộc đóng BHXH ở địa bàn công ty mẹ?

Đáp: Không, chi nhánh có thể đóng BHXH tại địa bàn hoạt động hoặc địa bàn công ty mẹ.

Trên đây là chi tiết các thủ tục đăng ký BHXH cơ bản mà chukysotphcm gửi đến các bạn. Nếu như có vấn đề nào chưa rõ hoặc cần hỗ trợ, hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tận tình nhanh chóng.

Contact Me on Zalo
0932780176