Có thể IN Giấy nộp tiền bằng những cách nào?

Có thể IN Giấy nộp tiền bằng những cách thức sau:

– Vào chức năng “Tra cứu” chọn “Tra cứu GNT”, tìm kiếm GNT theo tiêu chí mong muốn. Chọn “Chi tiết” → Sử dụng chức năng IN GNT.

– Vào chức năng “Tra cứu” chọn “Tra cứu GNT”, tìm kiếm GNT theo tiêu chí mong muốn. Chọn “Tải về” → Sử dụng phần mềm iTaxViewer mới nhất đọc file XML GNT và thực hiện IN.

– Thực hiện IN phục hồi GNT tại chi nhánh Ngân hàng nơi NNT thực hiện nộp thuế.

XEM THÊM:

TÀI LIỆU HỖ TRỢ CÁC TRƯỜNG HỢP VƯỚNG MẮC KHI THỰC HIỆN NỘP HỒ SƠ KHAI THUẾ QUA HỆ THỐNG ETAX

Đọc Thêm  Nghị định 04.2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51
0932780176