chuc nang hoan thue thuedientu gdt gov vn 7
Chức năng hoàn thuế trên hệ thống thuedientu.gdt.gov.vn
8 Tháng Tư, 2020
chuc nang quan ly doanh nghiep tren thuedientu gdt gov vn 1
Chức năng quản lý doanh nghiệp trên hệ thống thuedientu.gdt.gov.vn
8 Tháng Tư, 2020

Chức năng tra cứu số thuế còn phải nộp trên thuedientu.gdt.gov.vn

tra cuu so thue con phai nop 8

Chức năng tra cứu số thuế phải nộp cho phép người nộp thuế lập, gửi giấy đề nghị hoàn đến cơ quan thuế và nhận các thông báo xử lý hồ sơ hoàn thuế bằng phương thức điện tử trên hệ thống thuedientu.gdt.gov.vn, cụ thể như sau:

Mục 1: Số thuế phải nộp

Cho phép người sử dụng thực hiện truy vấn nghĩa vụ thuế tại thời điểm tra cứu và không theo kỳ hạch toán trên hệ thống eTax.

Bước 1: NNT chọn menu “Tra cứu”, sau đó chọn tiếp “Số thuế còn phải nộp.”tra cuu so thue con phai nop 1

Hệ thống hiển thị màn hình tra cứu số thuế còn phải nộp

Bước 2: Nhập thông tin tra cứu thông báo.

Kỳ tính thuế:

Loại thuế: bao gồm các loại thuế có trên hệ thống

Bước 3: Nhấn “Tra cứu”.

Hệ thống thực hiện truy vấn dữ liệu theo điều kiện tra cứu và hiển thị kết quả lên lưới dữ liệu:

tra cuu so thue con phai nop 2

Mục 2: Thông tin nghĩa vụ

Cho phép người sử dụng thực hiện truy vấn sao kê các giao dịch phát sinh (phát sinh về tờ khai, chứng từ nộp thuế, quyết định…

Bước 1: NNT chọn menu “Tra cứu”, sau đó chọn tiếp “Thông tin nghĩa vụ”

Hệ thống hiển thị màn hình tra cứu thông tin nghĩa vụ

tra cuu so thue con phai nop 3

Bước 2: Nhập thông tin tra cứu thông báo.

Từ ngày: không được để trống

Đến ngày: Không được để trống

Thông tin nghĩa vụ bao gồm các thông tin: Phát sinh theo tờ khai; phát sinh theo các quyết định từ CQT; Phát sinh theo chứng từ nộp thuế.

Bước 3: Nhấn “Tra cứu”.

Hệ thống thực hiện truy vấn dữ liệu theo điều kiện tra cứu và hiển thị kết quả lên lưới dữ liệu:

tra cuu so thue con phai nop 4

Mục 3: Số thuế còn phải nộp

Cho phép người sử dụng thực hiện tra cứu các thông tin số còn phải nộp, số nộp thừa của từng loại thuế.

Bước 1: NNT chọn menu “Tra cứu”, sau đó chọn tiếp “Số thuế còn phải nộp”

Hệ thống hiển thị màn hình tra cứu Số thuế còn phải nộp

tra cuu so thue con phai nop 5

Bước 2: Nhập thông tin tra cứu thông báo.

Kỳ thuế: nhập đúng định dạng DD/YYYY

Loại thuế: Chọn loại thuế cần tìm thông tin

Bước 3: Nhấn “Tra cứu”.

Hệ thống thực hiện truy vấn dữ liệu theo điều kiện tra cứu và hiển thị kết quả lên lưới dữ liệu:

tra cuu so thue con phai nop 6

Mục 4: Thông báo thuế khác

Cho phép người sử dụng thực hiện tra cứu các loại thông báo khác (quyết định, thư nhắc nộp hồ sơ, thư yêu cầu nộp hồ sơ…) được gửi cho NNT trên hệ thống.

Bước 1: NNT chọn menu “Tra cứu”, sau đó chọn tiếp “Thông báo thuế khác

Hệ thống hiển thị màn hình tra cứu thông báo thuế khác

 

tra cuu so thue con phai nop 7

Bước 2: Nhập thông tin tra cứu thông báo.

Cơ quan gửi: Cơ quan thuế quản lý mã số thuế đang đăng nhập.

Loại thông báo: bao gồm các loại thông báo có trên hệ thống.

Số thông báo:

Từ ngày thông báo:

Đến ngày thông báo

Bước 3: Nhấn “Tra cứu”.

Hệ thống thực hiện truy vấn dữ liệu theo điều kiện tra cứu và hiển thị kết quả lên lưới dữ liệu:

 

tra cuu so thue con phai nop 8

Ngoài ra, Quý khách có thể vào phần quản lý tài khoản để kiểm tra email, sau này khi cơ quan thuế có thông báo hay thư ngỏ, hay các tài liệu các thì sẽ gửi về email đã đăng ký trên hệ thống thuedientu.gdt.gov.vn.

Chữ ký số TPHCM
Chữ ký số TPHCM
Chúng tôi là đối tác của các nhà cung cấp chữ ký số lớn và uy tín hàng đầu Việt Nam như CKCA Orig Sign, Nacencomm (CA2), VINA-CA, Newtel-CA...
Contact Me on Zalo
0932780176