chuc nang quan ly doanh nghiep tren thuedientu gdt gov vn 1
Chức năng quản lý doanh nghiệp trên hệ thống thuedientu.gdt.gov.vn
8 Tháng Tư, 2020
dich vu etax moi
Từ T11/2019 người nộp thuế cả nước sẽ sử dụng Dịch vụ Etax mới
10 Tháng Tư, 2020

Chức năng quản lý tài khoản trên hệ thống thuedientu.gdt.gov.vn

chuc nang quan ly tai khoan thuedientu gdt gov vn 1

Chức năng quản lý tài khoản trên hệ thống thuedientu.gdt.gov.vn cho phép người nộp thuế quản lý các thông tin và ngân hàng, cụ thuế như sau:

Mục 1: Giới thiệu chức năng

Chức năng hỗ trợ NNT có thể thực hiện:

 • Thay đổi các thông tin tài khoản (thông tin liên hệ như số điện thoại, email).
 • Thay đổi thông tin đăng ký từng dịch vụ sử dụng (khai, nộp).
 • Đăng ký bổ sung thêm Ngân hàng để thực hiện NTĐT.
 • Đăng ký ngừng Ngân hàng.
 • Đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ (ngừng không sử dụng hệ thống eTax).

Mục 2: Thông tin tài khoản cá nhân

Cho phép NNT thay đổi thông tin người dùng

Mục 3: Đổi mật khẩu đăng nhập

Cho phép NNT thay đổi mật khẩu đăng nhập

Bước 1: NNT chọn menu “Quản lý tài khoản”, sau đó chọn tiếp “Đổi mật khẩu đăng nhập

Hệ thống hiển thị màn hình Đổi mật khẩu đăng nhập
chuc nang quan ly tai khoan thuedientu gdt gov vn 1
Bước 2: Nhập đầy đủ thông tin mật khẩu cũ, mật khẩu mới, nhập lại mật khẩu mới

Lưu ý: NNT không bật bộ gõ tiếng việt khi thay đổi mật khẩu

Bước 3: Chọn “Tiếp tục” để thay đổi mật khẩu

Mục 4: Thay đổi thông tin người nộp thuế

Thay đổi thông tin NNT: Các thông tin như địa chỉ email, điện thoại.

Bước 1: NNT chọn menu “Quản lý tài khoản” và sau đó chọn tiếp “Thay đổi thông tin dịch vụ

Hệ thống hiển thị màn hình Thay đổi thông tin dịch vụ
chuc nang quan ly tai khoan thuedientu gdt gov vn 2

Bước 2: Chọn “Thay đổi thông tin NNT

Hiển thị màn hình Thay đổi thông tin NNT

chuc nang quan ly tai khoan thuedientu gdt gov vn 3

Bước 3: Nhập thông tin thay đổi

 • Điện thoại
 • Email

Bước 4: Nhấn nút “Tiếp tục

Hệ thống hiển thị màn hình chi tiết thông tin thay đổi

chuc nang quan ly tai khoan thuedientu gdt gov vn 4

Bước 5: Nhấn nút “Ký và gửi

Hệ thống hiển thị cửa sổ yêu cầu nhập mã PIN

chuc nang quan ly tai khoan thuedientu gdt gov vn 5

Nhập mã PIN đúng và chọn nút “Chấp nhận”, hệ thống báo ký điện tử thành công và cập nhật thông tin thay đổi của NNT.

Mục 5: Thay đổi thông tin email, chữ ký số

Thay đổi thông tin liên lệ của từng dịch vụ (email), thay đổi thông tin chữ ký số sử dụng của từng dịch vụ.

Bước 1: NNT chọn menu “Quản lý tài khoản” và sau đó chọn tiếp “Thay đổi thông tin dịch vụ

Hệ thống hiển thị màn hình Thay đổi thông tin dịch vụ

chuc nang quan ly tai khoan thuedientu gdt gov vn 6

Bước 2: Chọn “Thay đổi thông tin dịch vụ” trên mục “Dịch vụ-Khai thuế điện tử” hoặc “Dịch vụ-Nộp thuế điện tử

Hiển thị màn hình nhập thông tin Thay đổi thông tin dịch vụ

chuc nang quan ly tai khoan thuedientu gdt gov vn 7

Bước 3: Nhập thông tin thay đổi

 • Email nhận thông báo dịch vụ khai thuế điện tử hoặc nộp thuế điện tử
 • Thông tin chứng thư số.
 • Nhấn nút “Thêm mới” để thêm dòng thông tin CKS
 • Nhấn “Xem chi tiết” để xem chi tiết thông tin CKS
 • Nhấn “Xóa” để xóa CKS khỏi dịch vụ
 • Nhấn “Thay đổi CKS” để thay đổi CKS mới cho dịch vụ khai thuế điện tử hoặc nộp thuế điện tử

Lưu ý:

 • NNT không thể xóa hết các CKS của dịch vụ khai thuế điện tử.
 • Đối với dịch vụ nộp thuế điện tử NNT chỉ được sử dụng một CKS.

Bước 4: Nhấn nút “Tiếp tục

Hệ thống hiển thị màn hình chi tiết thông tin thay đổi dịch vụ.

chuc nang quan ly tai khoan thuedientu gdt gov vn 8

Bước 5: Nhấn nút “Ký và gửi

Hệ thống hiển thị cửa sổ yêu cầu nhập mã PIN

chuc nang quan ly tai khoan thuedientu gdt gov vn 9

Nhập mã PIN đúng và chọn nút “Chấp nhận”, hệ thống báo ký điện tử thành công và cập nhật thông tin thay đổi của NNT.

Lưu ý:

– Trường hợp NNT sử dụng 2 CKS riêng cho hai dịch vụ-Khai thuế điện tử và dịch vụ-Nộp thuế điện tử. NNT có thể ký điện tử bằng CKS đăng ký cho dịch vụ-Khai thuế điện tử hoặc CKS đăng ký dịch vụ-Nộp thuế điện tử để ký điện tử ở bước này.

Mục 6: Đăng ký bổ sung ngân hàng: Để thực hiện nộp thuế điện tử

Bước 1: NNT chọn menu “Quản lý tài khoản”, sau đó chọn tiếp “Thay đổi thông tin dịch vụ

Hệ thống hiển thị màn hình thay đổi thông tin dịch vụ

Bước 2: Chọn “Đăng ký bổ sung NH

Hiển thị màn hình đăng ký bổ sung NH

chuc nang quan ly tai khoan thuedientu gdt gov vn 10

Bước 3: Chọn ngân hàng đăng ký cho dịch vụ nộp thuế điện tử, sau đó chọn “Tiếp tục

Hệ thống hiển thị màn hình thông tin người nộp thuế.

chuc nang quan ly tai khoan thuedientu gdt gov vn 11

Lưu ý:

Tên chủ tài khoản và số tài khoản NNT có thể nhập hoặc để trống

Bước 4: Nhấn nút “Tiếp tục

Hệ thống hiển thị màn hình chi tiết thông tin thay đổi dịch vụ.

chuc nang quan ly tai khoan thuedientu gdt gov vn 12

Bước 5: Nhấn nút “Ký và gửi

Hệ thống hiển thị cửa sổ yêu cầu nhập mã PIN

chuc nang quan ly tai khoan thuedientu gdt gov vn 13

Nhập mã PIN đúng và chọn nút “Chấp nhận”, hệ thống báo ký điện tử thành công và cập nhật thông tin thay đổi của NNT.

Lưu ý:

– Trường hợp NNT sử dụng 2 CKS cho hai dịch vụ khai thuế điện tử và nộp thuế điện tử. Khi đăng ký bổ sung ngân hàng, NNT phải ký bằng CKS đăng ký dịch vụ-nộp thuế điện tử ở bước ký này

Mục 7: Đăng ký ngừng ngân hàng: Để ngừng thực hiện nộp thuế điện tử qua ngân hang đăng ký ngừng

Bước 1: NNT chọn menu “Quản lý tài khoản” à sau đó chọn tiếp “Thay đổi thông tin dịch vụ

Hệ thống hiển thị màn hình thay đổi thông tin dịch vụ

Bước 2: Chọn “Đăng ký ngừng NH

Hiển thị màn hình đăng ký ngừng NH

chuc nang quan ly tai khoan thuedientu gdt gov vn 14

Lựa chọn ngân hàng đăng ký ngừng và lý do ngừng.

Bước 3: Chọn “Đăng ký ngừng

Hệ thống hiển thị màn hình chi tiết thông tin thay đổi dịch vụ.

chuc nang quan ly tai khoan thuedientu gdt gov vn 15

Bước 5: Nhấn nút “Ký và gửi

Hệ thống hiển thị cửa sổ yêu cầu nhập mã PIN

chuc nang quan ly tai khoan thuedientu gdt gov vn 16

Nhập mã PIN đúng và chọn nút “Chấp nhận”, hệ thống báo ký điện tử thành công và cập nhật thông tin thay đổi của người nộp thuế.

TRUNG TÂM KÊ KHAI THUẾ QUA MẠNG:
Chữ ký số TPHCM là trung tâm dịch vụ về kê khai thuế, cung cấp Token, phần mềm BHXH, đăng ký, gia hạn, chuyển đổi nhà cung cấp chữ ký số trên toàn quốc. Đại lý chính thức của chữ ký số FPT, CA2, Vina-Ca, VNPT-Ca, Newca, Viettel-Ca…

Chữ ký số TPHCM
Địa chỉ: 19 Đường C18, Phường 12, Tân Bình, Hồ Chí Minh
Điện thoại: 093 278 01 76
Website: https://chukysotphcm.net

Chữ ký số TPHCM
Chữ ký số TPHCM
Chúng tôi là đối tác của các nhà cung cấp chữ ký số lớn và uy tín hàng đầu Việt Nam như CKCA Orig Sign, Nacencomm (CA2), VINA-CA, Newtel-CA...
Contact Me on Zalo
0932780176