Chủ tịch công ty TNHH 1 thành viên được quy định như thế nào

Chủ tịch công ty TNHH 1 thành viên là người quản lý công ty. Quy định pháp luật về chủ tịch công ty TNHH 1 thành viên như thế nào?

Sau đây, Chữ ký số TPHCM sẽ giúp quý khách hàng giải đáp thắc mắc vấn đề về Chủ tịch công ty TNHH 1 thành viên.

Căn cứ pháp lý: Luật Doanh nghiệp năm 2014

1. Chủ tịch công ty TNHH 1 thành viên

Chủ tịch công ty nhân danh chủ sở hữu thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty. Nhân danh công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty. Trừ quyền và nghĩa vụ của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ sở hữu công ty về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao.

Xem thêm: Cơ cấu tổ chức quản lý công ty TNHH 1 thành viên

2. Bổ nhiệm Chủ tịch Công ty TNHH 1 thành viên:

Chủ tịch công ty do chủ sở hữu bổ nhiệm.

Quy trình, trình tự, thủ tục được thực hiện theo điều lệ của công ty.

Xem thêm: Quyền của chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên

3. Quyền, nghĩa vụ, chế độ làm việc của Chủ tịch công ty TNHH 1 thành viên

Quyền, nghĩa vụ và chế độ làm việc của Chủ tịch công ty đối với chủ sở hữu công ty được thực hiện theo quy định tại Điều lệ công ty, Luật Doanh nghiệp năm 2014 và pháp luật có liên quan.

Chủ tịch công ty TNHH 1 thành viên sẽ thay mặt chủ sở hữu công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty. Sẽ thay chủ sở hữu công ty  quản lý công ty.

Xem thêm: Chủ tịch Hội đồng thành viên trong công ty TNHH 1 thành viên

4. Các quyết định của Chủ tịch công ty TNHH 1 thành viên

Quyết định của Chủ tịch công ty có hiệu lực kể từ ngày được chủ sở hữu công ty phê duyệt. Hoặc có hiệu lực theo quy định tại Điều lệ công ty.

Xem thêm: Nghị quyết của Hội đồng thành viên công ty TNHH 1 thành viên

Trên đây là những thông tin cơ bản về Chủ tịch công ty TNHH 1 thành viên. Để tránh các rủi ro pháp lý vui lòng liên hệ với Chữ ký số TPHCM – đơn vị tư vấn thành lập doanh nghiệp chuyên nghiệp để được tư vấn.

Contact Me on Zalo
0932780176