20201007 5f7e06c7f1049
THÔNG BÁO của BHXH Hà Nội v/v Ghi nội dụng chuyển tiền nộp BHXH, BHYT, BHTN
7 Tháng Mười, 2020
20201007 5f7e06cca3d1e
Chương trình Viettel đồng hành cùng Doanh nghiệp khởi nghiệp
7 Tháng Mười, 2020

Thông báo V/v kế hoạch triển khai hệ thống đáp ứng việc hợp nhất Chi cục Thuế trực thuộc 09 Cục Thuế

TỔNG CỤC THUẾ

     CỤC CNTT

      Triển khai Quyết định số 779/QĐ-BTC ngày 10/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hợp nhất Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Hà Nam; Quyết định số 780/QĐ-BTC ngày 10/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hợp nhất Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 781/QĐ-BTC ngày 10/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hợp nhất Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế thành phố Đà Nẵng; Quyết định số 782/QĐ-BTC ngày 10/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hợp nhất Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk; Quyết định số 783/QĐ-BTC ngày 10/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hợp nhất Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế; Quyết định số 784/QĐ-BTC ngày 10/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hợp nhất Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng; Quyết định số 785/QĐ-BTC ngày 10/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hợp nhất Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Hưng Yên; Quyết định số 796/QĐ-BTC ngày 14/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hợp nhất Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên; Quyết định số 797/QĐ-BTC ngày 14/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hợp nhất Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận, Tổng cục Thuế thông báo tới các NHTM, tổ chức T-VAN một số nội dung liên quan đến kết nối trao đổi thông tin giữa các đơn vị với Tổng cục Thuế phục vụ triển khai sáp nhập các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế, cụ thể như sau:

 1. Nội dung sáp nhập:
  • Tại Cục Thuế tỉnh Hà Nam:
   • Hợp nhất 02 Chi cục Thuế là Chi cục Thuế huyện Duy Tiên, Chi cục Thuế huyện Lý Nhân thành Chi cục Thuế khu vực Duy Tiên – Lý Nhân.
   • Hợp nhất 02 Chi cục Thuế huyện Thanh Liêm, Chi cục Thuế huyện Bình Lục thành Chi cục Thuế khu vực Thanh Liêm – Bình Lục.
  • Tại Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn:
   • Hợp nhất 02 Chi cục Thuế là Chi cục Thuế huyện Chi Lăng, Chi cục Thuế huyện Hữu Lũng thành Chi cục Thuế khu vực I.
   • Hợp nhất 02 Chi cục Thuế là Chi cục Thuế huyện Đình Lập, Chi cục Thuế huyện Lộc Bình thành Chi cục Thuế khu vực II.
   • Hợp nhất 02 Chi cục Thuế là Chi cục Thuế huyện Văn Lãng, Chi cục Thuế huyện Tràng Định thành Chi cục Thuế khu vực III.
   • Hợp nhất 03 Chi cục Thuế là Chi cục Thuế huyện Văn Quan, Chi cục Thuế huyện Bình Gia, Chi cục Thuế huyện Bắc Sơn thành Chi cục Thuế khu vực IV.
  • Tại Cục Thuế thành phố Đà Nẵng:
   • Hợp nhất 02 Chi cục Thuế là Chi cục Thuế quận Sơn Trà, Chi cục Thuế quận Ngũ Hành Sơn thành Chi cục Thuế khu vực Sơn Trà – Ngũ Hành Sơn.
   • Hợp nhất 02 Chi cục Thuế là Chi cục Thuế quận Thanh Khê, Chi cục Thuế quận Liên Chiểu thành Chi cục Thuế khu vực Thanh Khê – Liên Chiểu.
  • Tại Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk:
   • Hợp nhất 02 Chi cục Thuế là Chi cục Thuế huyện Ea H’Leo, Chi cục Thuế huyện Krông Búk thành Chi cục Thuế khu vực Ea H’Leo – Krông Búk.
   • Hợp nhất 02 Chi cục Thuế là Chi cục Thuế thị xã Buôn Hồ, Chi cục Thuế huyện Krông Năng thành Chi cục Thuế khu vực Buôn Hồ – Krông Năng.
   • Hợp nhất 02 Chi cục Thuế là Chi cục Thuế huyện Krông Ana, Chi cục Thuế huyện Cư Kuin thành Chi cục Thuế khu vực Krông Ana – Cư Kuin.
   • Hợp nhất 02 Chi cục Thuế là Chi cục Thuế huyện Lắk, Chi cục Thuế huyện Krông Bông thành Chi cục Thuế khu vực Lắk – Krông Bông.
   • Hợp nhất 02 Chi cục Thuế là Chi cục Thuế huyện Ea Kar, Chi cục Thuế huyện M’Drắc thành Chi cục Thuế khu vực Ea Kar – M’Drắc.
  • Tại Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên – Huế:
   • Hợp nhất 03 Chi cục Thuế là Chi cục Thuế huyện Phong Điền, Chi cục Thuế huyện Quảng Điền, Chi cục Thuế thị xã Hương Trà thành Chi cục Thuế khu vực Hương Điền.
   • Hợp nhất 02 Chi cục Thuế là Chi cục Thuế huyện Phú Vang, Chi cục Thuế thị xã Hương Thủy thành Chi cục Thuế khu vực Hương Phú.
  • Tại Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng:
   • Hợp nhất 02 Chi cục Thuế là Chi cục Thuế huyện Mỹ Tú, Chi cục Thuế huyện Châu Thành thành Chi cục Thuế khu vực Châu Thành.
   • Hợp nhất 02 Chi cục Thuế là Chi cục Thuế huyện Thạnh Trị, Chi cục Thuế thị xã Ngã Năm thành Chi cục Thuế khu vực Thạnh Trị.
   • Hợp nhất 02 Chi cục Thuế là Chi cục Thuế thành phố Sóc Trăng, Chi cục Thuế huyện Mỹ Xuyên thành Chi cục Thuế khu vực thành phố Sóc Trăng.
  • Tại Cục Thuế tỉnh Hưng Yên:
   • Hợp nhất 02 Chi cục Thuế là Chi cục Thuế huyện Tiên Lữ, Chi cục Thuế huyện Phù Cừ thành Chi cục Thuế khu vực Tiên Lữ – Phù Cừ.
   • Hợp nhất 02 Chi cục Thuế là Chi cục Thuế thành phố Hưng Yên, Chi cục Thuế huyện Kim Động thành Chi cục Thuế khu vực thành phố Hưng Yên – Kim Động.
  • Tại Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên:
   • Hợp nhất 02 Chi cục Thuế là Chi cục Thuế huyện Đồng Hỷ, Chi cục Thuế huyện Võ Nhai thành Chi cục Thuế khu vực Đồng Hỷ – Võ Nhai.
   • Hợp nhất 02 Chi cục Thuế là Chi cục Thuế thành phố Sông Công, Chi cục Thuế huyện Đại Từ thành Chi cục Thuế khu vực Sông Công – Đại Từ.
   • Hợp nhất 02 Chi cục Thuế là Chi cục Thuế thị xã Phổ Yên, Chi cục Thuế huyện Phú Bình thành Chi cục Thuế khu vực Phổ Yên – Phú Bình.
   • Hợp nhất 02 Chi cục Thuế là Chi cục Thuế huyện Phú Lương, Chi cục Thuế huyện Định Hóa thành Chi cục Thuế khu vực Phú Lương – Định Hóa.
  • Tại Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận:
   • Hợp nhất 02 Chi cục Thuế là Chi cục Thuế huyện Ninh Sơn, Chi cục Thuế huyện Bác Ái thành Chi cục Thuế khu vực Ninh Sơn – Bác Ái.
   • Hợp nhất 02 Chi cục Thuế là Chi cục Thuế huyện Ninh Hải, Chi cục Thuế huyện Thuận Bắc thành Chi cục Thuế khu vực Ninh Hải – Thuận Bắc.
 2.  Giải pháp kỹ thuật ứng dụng CNTT:

Giải pháp kỹ thuật truyền nhận dữ liệu giữa các ứng dụng CNTT của Tổng cục Thuế và các đơn vị T-VAN, NHTM, thực hiện như sau: Giữ nguyên mã cơ quan thuế và cơ quan thu như hiện tại của các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế các tỉnh/thành phố thực hiện sát nhập và chỉ cập nhật tên cơ quan thuế và cơ quan thu của các Chi cục Thuế hợp nhất lấy theo tên Chi cục Thuế khu vực trên cơ sở nguyên tắc như sau:

STT

Tên Chi cục Thuế trước khi sáp nhập

Tên Chi cục Thuế khu vực hiển thị trên Cổng thông tin điện tử

I

Cục Thuế tỉnh Hà Nam

1

Chi cục Thuế huyện Duy Tiên

Huyện Duy Tiên – Chi cục Thuế khu vực Duy Tiên – Lý Nhân

2

Chi cục Thuế huyện Lý Nhân

Huyện Lý Nhân – Chi cục Thuế khu vực Duy Tiên – Lý Nhân

3

Chi cục Thuế huyện Thanh Liêm

Huyện  Thanh Liêm – Chi cục Thuế khu vực Thanh Liêm – Bình Lục

4

Chi cục Thuế huyện Bình Lục

Huyện Bình Lục – Chi cục Thuế khu vực Thanh Liêm – Bình Lục

II

Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn

1

Chi cục Thuế huyện Chi Lăng

Huyện Chi Lăng – Chi cục Thuế khu vực I

2

Chi cục Thuế huyện Hữu Lũng

Huyện Hữu Lũng – Chi cục Thuế khu vực I

3

Chi cục Thuế huyện Đình Lập

Huyện Đình Lập – Chi cục Thuế khu vực II

4

Chi cục Thuế huyện Lộc Bình

Huyện Lộc Bình – Chi cục Thuế khu vực II

5

Chi cục Thuế huyện Văn Lãng

Huyện Văn Lãng –  Chi cục Thuế khu vực III

6

Chi cục Thuế huyện Tràng Định

Huyện Tràng Định – Chi cục Thuế khu vực III

7

Chi cục Thuế huyện Văn Quan

Huyện Văn Quan – Chi cục Thuế khu vực IV

8

Chi cục Thuế huyện Bình Gia

Huyện Bình Gia – Chi cục Thuế khu vực IV

9

Chi cục Thuế huyện Bắc Sơn

Huyện Bắc Sơn – Chi cục Thuế khu vực IV

III

Cục Thuế thành phố Đà Nẵng

1

Chi cục Thuế quận Sơn Trà

Quận Sơn Trà – Chi cục Thuế khu vực Sơn Trà – Ngũ Hành Sơn

2

Chi cục Thuế quận Ngũ Hành Sơn

Quận Ngũ Hành Sơn – Chi cục Thuế khu vực Sơn Trà – Ngũ Hành Sơn

3

Chi cục Thuế quận Thanh Khê

Quận Thanh Khê – Chi cục Thuế khu vực Thanh Khê – Liên Chiểu

4

Chi cục Thuế quận Liên Chiểu

Quận Liên Chiểu – Chi cục Thuế khu vực Thanh Khê – Liên Chiểu

IV

Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk:

1

Chi cục Thuế huyện Ea H’Leo

Huyện Ea H’Leo – Chi cục Thuế khu vực Ea H’Leo – Krông Búk

2

Chi cục Thuế huyện Krông Búk

Huyện Krông Búk – Chi cục Thuế khu vực Ea H’Leo – Krông Búk

3

Chi cục Thuế thị xã Buôn Hồ

Thị xã Buôn Hồ  – Chi cục Thuế khu vực Buôn Hồ – Krông Năng

4

Chi cục Thuế huyện Krông Năng

Huyện Krông Năng – Chi cục Thuế khu vực Buôn Hồ – Krông Năng

5

Chi cục Thuế huyện Krông Ana

Huyện Krông Ana – Chi cục Thuế khu vực Krông Ana – Cư Kuin

6

Chi cục Thuế huyện Cư Kuin

Huyện Cư Kuin – Chi cục Thuế khu vực Krông Ana – Cư Kuin

7

Chi cục Thuế huyện Lắk

Huyện Lắk – Chi cục Thuế khu vực Lắk – Krông Bông

8

Chi cục Thuế huyện Krông Bông

Huyện Krông Bông – Chi cục Thuế khu vực Lắk – Krông Bông

9

Chi cục Thuế huyện Ea Kar

Huyện Ea Kar – Chi cục Thuế khu vực Ea Kar – M’Drắc

10

Chi cục Thuế huyện M’Drắc

Huyện M’Drắc – Chi cục Thuế khu vực Ea Kar – M’Drắc

V

Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên – Huế

1

Chi cục Thuế huyện Phong Điền

Huyện Phong Điền  –  Chi cục Thuế khu vực Hương Điền

2

Chi cục Thuế huyện Quảng Điền

Huyện Quảng Điền – Chi cục Thuế khu vực Hương Điền

3

Chi cục Thuế thị xã Hương Trà

Thị xã Hương Trà – Chi cục Thuế khu vực Hương Điền

4

Chi cục Thuế huyện Phú Vang

Huyện Phú Vang – Chi cục Thuế khu vực Hương Phú

5

Chi cục Thuế thị xã Hương Thủy

Thị xã Hương Thủy – Chi cục Thuế khu vực Hương Phú

VI

Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng

1

Chi cục Thuế huyện Mỹ Tú

Huyện Mỹ Tú – Chi cục Thuế khu vực Châu Thành

2

Chi cục Thuế huyện Châu Thành

Huyện Châu Thành – Chi cục Thuế khu vực Châu Thành

3

Chi cục Thuế huyện Thạnh Trị

Huyện Thạnh Trị – Chi cục Thuế khu vực Thạnh Trị

4

Chi cục Thuế thị xã Ngã Năm

Thị xã Ngã Năm – Chi cục Thuế khu vực Thạnh Trị

5

Chi cục Thuế thành phố Sóc Trăng

Thành phố Sóc Trăng – Chi cục Thuế khu vực thành phố Sóc Trăng

6

Chi cục Thuế huyện Mỹ Xuyên

Huyện Mỹ Xuyên – Chi cục Thuế khu vực thành phố Sóc Trăng

VII

Cục Thuế tỉnh Hưng Yên

1

Chi cục Thuế huyện Tiên Lữ

Huyện Tiên Lữ Chi cục Thuế khu vực Tiên Lữ – Phù Cừ

2

Chi cục Thuế huyện Phù Cừ

Huyện Phù Cừ – Chi cục Thuế khu vực Tiên Lữ – Phù Cừ

3

Chi cục Thuế thành phố Hưng Yên

Thành phố Hưng Yên – Chi cục Thuế khu vực thành phố Hưng Yên – Kim Động

4

Chi cục Thuế huyện Kim Động

Huyện Kim Động – Chi cục Thuế khu vực thành phố Hưng Yên – Kim Động

VIII

Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên

1

Chi cục Thuế huyện Đồng Hỷ

Huyện Đồng Hỷ – Chi cục Thuế khu vực Đồng Hỷ – Võ Nhai

2

Chi cục Thuế huyện Võ Nhai

Huyện Võ Nhai- Chi cục Thuế khu vực Đồng Hỷ – Võ Nhai

3

Chi cục Thuế thành phố Sông Công

Thành phố Sông Công – Chi cục Thuế khu vực Sông Công – Đại Từ

4

Chi cục Thuế huyện Đại Từ

Huyện Đại Từ – Chi cục Thuế khu vực Sông Công – Đại Từ

5

Chi cục Thuế thị xã Phổ Yên

Thị xã Phổ Yên- Chi cục Thuế khu vực Phổ Yên – Phú Bình

6

Chi cục Thuế huyện Phú Bình

Huyện Phú Bình – Chi cục Thuế khu vực Phổ Yên – Phú Bình

7

Chi cục Thuế huyện Phú Lương

Huyện Phú Lương- Chi cục Thuế khu vực Phú Lương – Định Hóa

8

Chi cục Thuế huyện Định Hóa

Huyện Định Hóa- Chi cục Thuế khu vực Phú Lương – Định Hóa

IX

Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận

1

Chi cục Thuế huyện Ninh Sơn

Huyện Ninh Sơn Chi cục Thuế khu vực Ninh Sơn – Bác Ái

2

Chi cục Thuế huyện Bác Ái

Huyện Bác Ái – Chi cục Thuế khu vực Ninh Sơn – Bác Ái

3

Chi cục Thuế huyện Ninh Hải

Huyện Ninh Hải Chi cục Thuế khu vực Ninh Hải – Thuận Bắc

4

Chi cục Thuế huyện Thuận Bắc

Huyện Thuận Bắc – Chi cục Thuế khu vực Ninh Hải – Thuận Bắc

  • Đối với các giao dịch được truyền từ Tổng cục Thuế, chuẩn dữ liệu trao đổi không thay đổi, chỉ thay đổi dữ liệu trong thẻ: TEN_CQT; TEN_CQTHU. Tổng cục Thuế sẽ truyền giá trị theo tên mới. Ví dụ:
   • Dữ liệu cũ: < TEN_CQT>Chi cục Thuế huyện Duy Tiên</TEN_CQT>
   • Dữ liệu mới:  < TEN_CQT>Huyện Duy Tiên – Chi cục Thuế khu vực Duy Tiên – Lý Nhân</TEN_CQT>
 1. Kế hoạch triển khai:
  • Từ 17h ngày 28/6/2019 đến 8h ngày 01/7/2019: Tổng cục Thuế thực hiện cập nhật danh mục cơ quan thuế trên hệ thống.
  • Từ 18h ngày 28/6/2019 đến 8h ngày 01/7/2019: Các NHTM, tổ chức T-VAN cập nhật danh mục cơ quan thuế trên hệ thống của đơn vị (nếu có). 
  • Sau thời điểm Tổng cục Thuế, NHTM, tổ chức T-VAN hoàn thành việc cập nhật nêu trên, người nộp thuế chọn/ghi thông tin cơ quan quản lý thuế, cơ quan thu theo tên Chi cục Thuế khu vực.

 

Chữ ký số TPHCM
Chữ ký số TPHCM
Chúng tôi là đối tác của các nhà cung cấp chữ ký số lớn và uy tín hàng đầu Việt Nam như CKCA Orig Sign, Nacencomm (CA2), VINA-CA, Newtel-CA...
Contact Me on Zalo
0932780176