Từ đầu năm 2014, Tổng Cục thuế chính thức triển khai Dịch vụ Nộp thuế điện tử (NTĐT), đánh dấu bước chuyển lớn của ngành thuế trong công tác cải cách thủ tục hành chính thuế tạo điều kiện ngày càng thuận lợi cho người nộp thuế.

Hiện tại vẫn có không ít người nộp thuế (NNT) lo lắng về độ an toàn của hệ thống, chưa tin tưởng vào cán bộ (kế toán) thực hiện giao dịch NTĐT, Viettel – CA giới thiệu một số phương án đảm bảo việc nộp thuế điện tử bằng chữ ký số được giám đốc phê duyệt, nâng cao hiệu quả và bảo mật cho NNT.

  1.  Mở thêm tài khoản tại NHTM chuyên dùng cho NTĐT:

Để đảm bảo bảo mật tài khoản ngân hàng đang sử dụng, NNT có thể mở thêm tài khoản dành riêng cho dịch vụ NTĐT. Cụ thể như sau:

·                Mở thêm tài khoản tại NHTM để dành riêng cho dịch vụ NTĐT.

·                Thực hiện đăng ký dịch vụ NTĐT với tài khoản mới lập.

·                Kế toán thực hiện lập GNT bản giấy và trình Giám đốc phê duyệt (theo đường văn bản như thông thường).

·                Sau khi phê quyệt GNT, Giám đốc sẽ thực hiện chuyển số tiền từ tài khoản đang sử dụng sang tài khoản dành riêng cho NTĐT. Đảm bảo số tiền này bằng với số tiền nộp thuế trên GNT đã duyệt.

·                Kế toán đăng nhập hệ thống, lập và gửi giấy nộp tiền đến Tổng cục Thuế theo đúng nội dung GNT đã được phê duyệt.

    2.    Phân quyền trong giao dịch NTĐT

          NNT có thể phân cấp trong nội bộ để thực hiện NTĐT như sau:

·                Kế toán:

o       Kế toán đăng nhập hệ thống Khai thuế điện tử, sau đó vào chức năng “Nộp thuế” và đăng nhập mật khẩu mức 2.

o       Lập GNT vào NSNN, sau đó nhấn nút “Hoàn thành” và thực hiện “Trình ký”.

·                Giám đốc:

o       Đăng nhập vào hệ thống Khai thuế điện tử, sau đó vào chức năng “Nộp thuế” để đăng nhập mật khẩu mức 2.

o       Vào chức năng “Tra cứu/ Tra cứu chứng từ”, chọn điều kiện trạng thái là “Đã trình ký”.

o       Xét duyệt các GNT, sau khi đồng ý sẽ ký duyệt và gửi đếnTổng cục Thuế.

 3.   Đăng ký Chứng thư số dành riêng cho dịch vụ NTĐT:

NNT có thể dùng 01 chữ ký số cho cả dịch vụ Khai thuế điện tử và Nộp thuế điện tử.

Trường hợp NNT cần bảo mật hoặc phân chia công việc khai thuế, nộp thuế thì có thể sử dụng 02 chữ ký số khác nhau: 01 chữ ký số cho dịch vụ Khai thuế điện tử và 01 chữ ký số cho dịch vụ Nộp thuế điện tử.

Các bước để đăng ký chữ ký số riêng cho dịch vụ NTĐT như sau:

·                Trường hợp đăng ký mới NTĐT:

o       Bước 1: Đăng nhập hệ thống Khai thuế điện tử.

o       Bước 2: Vào chức năng “Nộp thuế”, thực hiện kê khai đăng ký sử dụng dịch vụ.

o       Dùng chữ ký số thứ 2 (khác với chữ ký số cho dịch vụ Khai thuế điện tử) để ký và gửi đăng ký đến Cơ quan thuế.

·                Trường hợp đang sử dụng 01 chữ ký số cho cả dịch vụ Khai thuế điện tử và Nộp thuế điện tử:

o       Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống Khai thuế điện tử.

o       Bước 2: Vào chức năng “Nộp thuế”, đăng nhập mật khẩu mức 2.

o       Bước 3: Vào chức năng “Tài khoản/Thay đổi thông tin”.

o       Bước 4: Kết nối chứng thư số thứ 2 (Khác với chữ ký số cho dịch vụ Khai thuế điện tử), “Thay đổi Serial chứng thư số”, nhập mã PIN chứng thư số để hoàn thiện đăng ký.

 

Để hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp tham gia khai thuế và nộp thuế điện tử, Viettel – CA gửi đến doanh nghiệp chính sách hỗ trợ giá Chứng thư số như sau:

Viettel – CA

Gói  CA 2-1

Gói  CA 2-2

Gói  CA 2-3

Thiết bị Usb Token

490.000

490.000

Miễn phí

Viettel – CA thứ 1

900.000

1.530.000

2.160.000

Viettel – CA thứ 2

450.000

765.000

1.080.000

Viettel – CA thứ 3 trở đi

270.000

459.000

648.000

Số tháng sử dụng

12

24

36

Số tháng khuyến mại

6

6

6

 

Điều kiện: Có bản sao hợp đồng/ giấy chứng nhận Viettel-CA/ Biên bản bàn giao dịch vụ của gói CTS thứ 1 hoặc hợp đồng ký mua đồng thời nhiều gói CTS của Viettel. Chứng thư thứ 1, thứ 2 … được cấp phát cùng loại ( CA 2-1, CA 2-2, CA 2-3)

Chữ ký số TPHCM
Chữ ký số TPHCM
Chúng tôi là đối tác của các nhà cung cấp chữ ký số lớn và uy tín hàng đầu Việt Nam như CKCA Orig Sign, Nacencomm (CA2), VINA-CA, Newtel-CA...
Contact Me on Zalo
0932780176