20201007 5f7e06a715b08
Thư ngỏ của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc bổ sung hoàn thiện thông tin cấp mã số Bảo hiểm xã hội
7 Tháng Mười, 2020
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH CHÍNH SÁCH SẢN PHẨM
7 Tháng Mười, 2020

Hướng dẫn reset mã PIN cho USB Token

20201007 5f7e06a7dc091

Hướng dẫn reset mã PIN cho USB Token

Nếu bạn quên mã PIN hoặc chữ ký số bị khóa do nhập sai nhiều lần, bạn vui lòng thực hiện các bước dưới đây để reset PIN

20201007 5f7e06a7dc091

Thiết lập môi trường máy tính để sử dụng tool

  1. Cắm USB Token vào máy tính và máy tính phải kết nối internet

  2. Cài đặt Java 7 hoặc 8

+ Java 7 32 bits, có thể download tại đây

+ Java 8 32 bits, có thể download tại đây

+ Java 8 64 bits, có thể download tại đây

  1. Download và cài đặt tool

Download tool:

+ Truy cập http://viettel-ca.vn  Chọn Download  Tool reset mật khẩu

+ Hoặc tải file theo đường dẫn sau: Tại đây

Cài đặt tool: Giải nén file định dạng .rar và chạy file Viettel-CA User Tool v1.0.exe

20201007 5f7e06a7f416d

Bước 1: Cắm usb token vào máy tính và Bật tool mở khóa USB Token

Truy cập thư mục lưu file và click file Viettel-CA User Tool v1.0.exe.

20201007 5f7e06a81a476

Bước 2: Chọn USB Token cần mở khóa

20201007 5f7e06a838286

Bước 3: Nhấn “Quên mật khẩu”

20201007 5f7e06a855f1e

Bước 4: Tạo yêu cầu

Khách hàng cá nhân

Khách hàng Tổ chức/ Doanh nghiệp

20201007 5f7e06a87de7520201007 5f7e06a8a9f7f

Bước 5: Chọn email hay số điện thoại nhận mã mở khóa

20201007 5f7e06a8cfba5

Sau khi Nhấn Gửi mã mở khóa thì theo phương thức nhận khách hàng đã chọn sẽ nhận được mã mở khóa qua email hoặc số điện thoại

Tin nhắn mã mở khóa

Email thông báo mã mở khóa

20201007 5f7e06a90514620201007 5f7e06a92b10d

Nếu thông tin email hoặc SĐT liên hệ nhận mã mở khóa USB Token không còn đúng thì bạn thực hiện “Thay đổi thông tin liên hệ”

Bước 6: Mở khóa USB Token thành công

Sau khi nhận được mã mở khóa thì khách hàng chọn sang tab “Mở khóa USB Token”  Nhập giá trị mã xác nhận (gồm 8 số) từ email hoặc SĐT vào ô “Mã mở khóa”  Nhấn Mở khóa

20201007 5f7e06a94d5c2

Tool thực hiện mở khóa thành công và thông báo “Mở khóa USB Token thành công. Mật khẩu mới là "viettel-ca"

20201007 5f7e06a965b83

Khi cần hỗ trợ quý khách vui lòng liên hệ

Hotline: 18008000 nhánh 1

Email: vtt_cskhdn@viettel.com.vn

Chữ ký số TPHCM
Chữ ký số TPHCM
Chúng tôi là đối tác của các nhà cung cấp chữ ký số lớn và uy tín hàng đầu Việt Nam như CKCA Orig Sign, Nacencomm (CA2), VINA-CA, Newtel-CA...
Contact Me on Zalo
0932780176