20201007 5f7e06b363afd
UBND TP Hà Nội CV6241/TTTP-P4 vv thanh tra các đơn vị nợ BHXH, BHYT gửi Các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn Thành phố Hà Nội
7 Tháng Mười, 2020
20201007 5f7e06b852d97
BHXH Hà Nội thông báo chuyển đổi về Công giao dịch hồ sơ điện tử BHXH Việt Nam
7 Tháng Mười, 2020

BHXH TP Hà Nội CV 529/BHXH-CNTT V/v đẩy mạnh giao dịch hồ sơ điện tử

20201007 5f7e06b54e168

Thông Báo: V/v Đẩy mạnh Giao dịch Hồ sơ Điện tử

 

Chữ ký số TPHCM
Chữ ký số TPHCM
Chúng tôi là đối tác của các nhà cung cấp chữ ký số lớn và uy tín hàng đầu Việt Nam như CKCA Orig Sign, Nacencomm (CA2), VINA-CA, Newtel-CA...
Contact Me on Zalo
0932780176