HỒ SƠ HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP KHI NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG CÓ VIỆC LÀM
7 Tháng Mười, 2020
Sớm có hướng dẫn để tiếp cận gói hỗ trợ tín dụng 250.000 tỷ đồng
7 Tháng Mười, 2020

GIA HẠN NỘP THUẾ, MIỄN TÍNH CHẬM NỘP THUẾ VÌ ẢNH HƯỞNG CÓ DỊCH BỆNH COVID 19

Công văn số 897/TCT-QLN

Theo đó, để được gia hạn nộp thuế, miễn tiền chậm nộp thì các doanh nghiệp phải làm các hồ sơ sau:

1. Hồ sơ xin gia hạn nộp tiền thuế

– Văn bản đề nghị gia hạn nộp thuế mẫu số 01/GHAN

Thông tư số 156/2013/TT-BTC

– Biên bản kiểm kê, đánh giá giá trị vật chất của doanh nghiệp, người đại diện pháp luật ký và đóng dấu theo quy định

– Văn bản xác nhận doanh nghiệp có thiệt hại do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 của các cơ quan công an, UBND xã, phường, Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế.

2. Hồ sơ xin miễn tiền chậm nộp thuế

– Văn bản đề nghị miễn tiền chậm nộp của doanh nghiệp, trong đó phải có đầy đủ các nội dung: Tên, Mã số thuế, địa chỉ doanh nghiệp, căn cứ để xử lý miễn tiền chậm nộp, số tiền chậm nộp đề nghị miễn.

– Văn bản xác nhận doanh nghiệp có thiệt hại do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 của các cơ quan công an, UBND xã, phường, Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế.

Contact Me on Zalo
0932780176