Chữ Ký Số Kho Bạc Nhà Nước – Chữ Ký Số EFY-CA Dịch Vụ Công

Chukysotphcm gửi đến các bạn những thông tin về Chữ Ký Số Kho Bạc Nhà Nước và dịch vụ chứng thư Kho bạc nhà nước EFY-CA.

Thực hiện theo thông tư 133/2017/TT-BTC ban hành ngày 15/12/2017 của Bộ Tài Chính quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc nhà nước.

Tuy nhiên, để thực hiện thì các đơn vị phải có chữ ký số do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực kho bạc nhà nước. Cụ thể ra sao, mời các bạn xem chi tiết trong nội dung dưới đây.

1. Chữ ký số kho bạc nhà nước

Cơ sở hạ tầng đã hoàn thiện và từng dịch vụ đã đảm đảm tính pháp lý và an toàn.

Theo đó từ ngày 01/08/2018, kho bạc nhà nước (KBNN) chính thức vận hành và cung cấp các dịch vụ công trực tuyến trên phạm vi toàn quốc cho các đơn vị sử dụng ngân sách (SDNS), các chủ đầu tư mở tài khoản giao dịch tại Sở giao dịch KBNN, KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, KBNN các quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh.

Với dịch vụ chứng thư số kho bạc nhà nước giúp các đơn vị thuận tiện trong các giao dịch.

Chu-ky-so-kho-bac-nha-nuoc-2

2. Dịch vụ công trực tuyến chứng thực Kho bạc nhà nước

– Dịch vụ công trực tuyến kho bạc nhà nước cung cấp:

  • + Thông báo tham gia hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc nhà nước.
  • + Đăng ký sử dụng bổ sung tài khoản tại Kho bạc nhà nước và thay đổi mẫu dấu, mẫu chữ ký.
  • + Kê khai và giao nhận hồ sơ kiểm soát chi.
  • + Đăng ký rút tiền mặt với kho bạc nhà nước.

– Điều kiện tham gia dịch vụ công Kho bạc nhà nước:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư 133/2017/TT-BTC thì điều kiện GDĐT giữa các đơn vị giao dịch với KBNN phải đảm bảo các điều kiện sau:

  • + Các đơn vị giao dịch phải có chứng thư số đang còn hiệu lực do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chứng thư số công cộng cấp hoặc được cấp bởi tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chuyên dùng phục vụ các cơ quan thuộc hệ thống chính trị.
  • + Các đơn vị giao dịch phải có máy tính và kết nối mạng internet; có 1 địa chỉ thư điện tử đã thông báo với KBNN để sử dụng cho tất cả các giao dịch trên Trang thông tin dịch vụ công của KBNN.
  • + Các đơn vị giao dịch phải có thông báo tham gia và được Kho bạc nhà nước chấp thuận và cấp tài khoản đăng nhập Trang thông tin dịch vụ công của KBNN để sử dụng các dịch vụ công trực tuyến của KBNN.
Đọc Thêm  5 Bước hướng dẫn kê khai, nộp tờ khai thuế trên hệ thống iHTKK

Điều kiện GDĐT giữa KBNN với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các ngân hàng thương mại về thanh toán điện tử liên ngân hàng được thực hiện theo các quy định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

– Các chức danh của đơn vị sử dụng ngân sách cần thực hiện ký số trên dịch vụ công trực tuyến của KBNN:

Chữ ký 1: Thủ trưởng đơn vị (Chủ tài khoản) hoặc người được ủy quyền làm Chủ tài khoản hoặc người đại diện pháp luật được ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với doanh nghiệp tư nhân) và người được ủy quyền ký thay Chủ tài khoản.

Riêng đối với trường hợp cơ quan, đơn vị không có tổ chức bộ máy kế toán độc lập, chữ ký thứ hai có thể là chữ ký của cán bộ được phân công theo dõi tài khoản tạm thu, tạm giữ; khi đó đơn vị gửi Văn bản giao nhiệm vụ cho cán bộ theo dõi tài khoản tạm thu, tạm giữ được ký chức danh “Kế toán trưởng” trên chứng từ kế toán giao dịch với KBNN.

Chữ ký 2: Kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán của đơn vị và người được ủy quyền ký thay Kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán.

Trong trường hợp đơn vị không có tổ chức bộ máy kế toán độc lập, chữ ký thứ hai có thể là chữ ký của cán bộ được phân công theo dõi tài khoản tạm thu, tạm giữ; khi đó đơn vị gửi Văn bản giao nhiệm vụ cho cán bộ theo dõi tài khoản tạm thu, tạm giữ được ký chức danh “Kế toán trưởng” trên chứng từ kế toán giao dịch với KBNN.

– Lợi ích khi đơn vị sử dụng ngân sách tham gia dịch vụ công trực tuyến chữ ký số Kho bạc nhà nước:

  • + Việc dịch vụ công đi vào vận hành đã hình thành thêm một kênh giao dịch điện tử của KBNN để khách hàng có thể tự do lựa chọn giao dịch, đưa KBNN đến gần hơn với khách hàng và xã hội trong môi trường internet là bước cải chính mạnh mẽ của KBNN
  • + Khi thực hiện hoạt động giao dịch với Kho bạc nhà nước, đơn vị sử dụng chữ ký số kho bạc nhà nước có thể thực hiện kê khai và tải hồ sơ pháp lý; hồ sơ đăng ký mở, sử dụng tài khoản định theo dạng pdf và lập chứng từ thanh toán, bảng kê thanh toán, đăng ký rút tiền mặt theo mẫu trên dịch vụ công. Ký số vào các văn bản trên và gửi trực tuyến tới Kho bạc nhà nước mà không phải đến trực tiếp Kho bạc nhà nước để gửi hồ sơ như hiện nay (trừ hồ sơ pháp lý của dự án đầu tư), tạo thuận lợi cho khách hàng, tiết kiệm chi phí công văn giấy tờ, tiết kiệm thời gian đi lại, chờ đợi và cũng giúp tăng tính minh bạch cho các giao dịch.
  • + Trên dịch vụ công trực tuyến cũng cung cấp đầy đủ các thông tin về thời gian, quá trình tiếp nhận hồ sơ và kiểm soát thanh toán thông qua các trạng thái như: “Kho bạc nhà nước từ chối hoặc tiếp nhận hồ sơ”; “Kho bạc nhà nước đang xử lý hồ sơ”; “Kho bạc nhà nước đã thanh toán hoặc từ chối thanh toán”…cho các đơn vị SDNS. Điều này góp phần tăng tính minh bạch trong việc kiểm soát hồ sơ thanh toán của KBNN cũng như giúp đơn vị SDNS, giúp các đơn vị chủ động biết được tình trạng xử lý hồ sơ của đơn vị mình.
Đọc Thêm  Tổng hợp các quy định về thuế thu nhập cá nhân mới nhất năm 2021

3. Quy định về việc sử dụng chữ ký số trong dịch vụ công trực tuyến Kho bạc nhà nước

Chu-ky-so-kho-bac-nha-nuoc-3

Việc sử dụng chữ ký số giữa các đơn vị thực hiện giao dịch với KBNN được thực hiện theo quy định sau:

– Trước khi sử dụng chữ ký số để thực hiện các GDĐT với KBNN, các đơn vị giao dịch phải thông báo chữ ký số của các cá nhân liên quan thuộc đơn vị giao dịch tham gia GDĐT với KBNN. Chữ ký số của các cá nhân tham gia GDĐT với KBNN phải gắn với từng chức danh tham gia và theo từng loại giao dịch cụ thể.

Chữ ký số được thông báo để ký chức danh chủ tài khoản hoặc người được ủy quyền (chữ ký thứ nhất) hay kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán hoặc người được ủy quyền (chữ ký thứ hai) trên các chứng từ chuyển tiền qua Trang thông tin dịch vụ công của KBNN phải là chữ ký số tương ứng của người đã được KBNN chấp thuận ký chữ ký thứ nhất và ký chữ ký thứ hai trong hồ sơ mở và sử dụng tài khoản của đơn vị giao dịch theo quy định tại Thông tư số 61/2014/TT-BTC ngày 12/5/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản tại KBNN trong điều kiện áp dụng hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc.

– Số lượng chữ ký số thông báo cho chữ ký thứ nhất và chữ ký thứ hai không được vượt quá số lượng người ký chữ ký tương ứng quy định tại Thông tư số 61/2014/TT-BTC.

– Trường hợp thay đổi các thông tin đã thông báo, gia hạn, tạm dừng hoặc thay đổi chứng thư số; thay đổi cặp khóa, các đơn vị tham gia GDĐT phải có thông báo sửa đổi, bổ sung thông tin chữ ký số với KBNN.

– Việc sử dụng chữ ký số trong thanh toán bằng phương điện tử tập trung và trao đổi dữ liệu về thu ngân sách nhà nước giữa các đơn vị KBNN với ngân hàng thương mại nơi mở tài khoản được thực hiện theo thỏa thuận giữa KBNN (Trung ương) với từng hệ thống ngân hàng thương mại.

Đọc Thêm  Văn bản Tổng cục thuế về xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh thay đổi các thông tin liên quan đến công thức chữ ký số, chứng thư số nhân danh hệ thống mình, thì bên có thay đổi phải thông báo cho bên kia chậm nhất trước một tháng kể từ thời điểm áp dụng thay đổi…

4. EFY Việt Nam cung cấp dịch vụ chữ ký số Kho bạc nhà nước

Chữ ký số EFY-CA là dịch vụ chữ ký số của Công ty Cổ phần công nghệ tin học EFY Việt Nam được Bộ Thông Tin và Truyền Thông cấp phép.

Chữ ký số được pháp luật công nhận có giá trị pháp lý tương đương như chữ ký tay của cá nhân hoặc con dấu đối với tổ chức, đảm bảo tính pháp lý cho các hoạt động giao dịch điện tử được pháp luật công nhận nhằm đảm bảo các giao dịch qua mạng được diễn ra trong một môi trường an toàn, bảo mật

Chu-ky-so-kho-bac-nha-nuoc-4

Dịch vụ chữ ký sô EFY-CA được tích hợp với dịch vụ KBNN hỗ trợ các đơn vị SDNS dễ dàng thực hiện các giao dịch trên dịch vụ công trực tuyến KBNN, đảm bảo:

Tính pháp lý: Có tính pháp lý cao, dễ tổ chức lưu trữ lâu dài, giảm chi phí giấy tờ, in ấn, giảm chi phí thời gian.

Tiết kiệm & Tiện lợi: Tiết kiệm thời gian đi lại, chi phí in ấn. Không giới hạn về mặt không gian và thời gian. Giảm thiểu cho cả người nộp thuế và cả cơ quan thuế

– Đội ngũ chăm sóc khách hàng sẵn sàng hỗ trợ 24/7, giải đáp thắc mắc và tư vấn cho khách hàng sử dụng chữ ký số của đơn vị.

Như vậy, có thể thấy chữ ký số kho bạc nhà nước là một công cụ không thể thiếu đối với các đơn vị sử dụng ngân sách để thực hiện giao dịch với Dịch vụ công kho bạc nhà nước nhằm rút ngắn quy trình, tiết kiệm thời gian, chi phí và góp phần vào quá trình ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số các dịch vụ công.

Nếu cần hỗ trợ thêm trong quá trình sử dụng chữ ký số; Các bạn hãy liên hệ trực tiếp với chukysotphcm.net để được hỗ trợ tận tình, nhanh chóng.

0932780176