Có mấy loại hình doanh nghiệp? Đặc điểm từng loại hình theo Luật Doanh nghiệp? Nên chọn loại hình doanh nghiệp nào để thành lập tốt nhất cho bạn?

Hiện nay theo Luật doanh nghiệp 2014 mới nhất, có 5 loại hình doanh nghiệp sau:

– Doanh nghiệp tư nhân;

– Công ty hợp danh;

– Công ty TNHH một thành viên;

– Công ty TNHH hai thành viên trở lên;

– Công ty cổ phần.


1. Loại hình Doanh nghiệp tư nhân

Đây là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ. Chủ doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

Ưu điểm: Chủ doanh nghiệp tư nhân có toàn quyền quyết định đối với tất cả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, việc sử dụng lợi nhuận sau khi thực hiện các nghĩa vụ tài chính.

Nhược điểm: Loại hình này không có tư cách pháp nhân, bạn phải chịu trách nhiệm vô hạn (không chỉ tài sản của doanh nghiệp mà tất cả tài sản của bạn) đối với các nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp.

>> Xem thêm: Doanh nghiệp tư nhân, đặc điểm và điểm mới theo luật doanh nghiệp 2014


2. Loại hình Công ty Hợp danh

Bạn phải có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung. Ngoài ra, công ty có thể có thêm thành viên góp vốn.

– Ưu điểm: Bạn có tư cách pháp nhân để làm việc với đối tác. Thành viên hợp danh được nhân danh công ty tiến hành hoạt động kinh doanh các ngành, nghề kinh doanh của công ty. Tài sản của công ty tách bạch với tài sản của cá nhân thành viên công ty.

– Nhược điểm: Các thành viên hợp danh phải liên đới chịu trách nhiệm thanh toán hết số nợ còn lại của công ty nếu tài sản của công ty không đủ để trang trải số nợ của công ty. Loại hình này trên thực tế không được các nhà đầu tư lựa chọn nhiều.

>> Xem thêm: Tìm hiểu về công ty hợp danh


3. Loại hình Công ty TNHH một thành viên 

Bạn (tổ chức hoặc cá nhân) là chủ sở hữu duy nhất của công ty. Chủ sở hữu phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

Ưu điểm: Công ty có tư cách pháp nhân. Chủ sở hữu có toàn quyền quyết định đối với tất cả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Chủ sở hữu chỉ phải chịu trách nhiệm về nghĩa vụ tài chính, các khoản nợ của công ty trong phạm vi vốn điều lệ.

Nhược điểm: Bạn khó có thể huy động vốn từ người khác dưới phương thức góp vốn vào công ty. Vì nếu như thế công ty sẽ phải chuyển đổi thành các loại hình doanh nghiệp khác. Công ty không được phát hành cổ phiếu. 

>> Xem thêm: Những điều cần biết về đặc điểm của công ty TNHH một thành viên


4. Loại hình Công ty TNHH hai thành viên trở lên 

Là doanh nghiệp, trong đó Chủ sở hữu có thể là tổ chức hoặc cá nhân với số lượng thành viên từ 2 cho đến không vượt quá 50. Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp.

– Ưu điểm: Có tư cách pháp nhân. Nghĩa vụ tài chính, các khoản nợ của công ty, Thành viên – Các Chủ sở hữu chỉ phải chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn đã góp. Số lượng thành viên lớn linh động từ 2 – 50 thành viên.

– Nhược điểm: Các thành viên công ty không được tự mình nhân danh công ty tiến hành hoạt động kinh doanh của công ty. Công ty không được phát hành cổ phiếu. Giới hạn thành viên không quá 50.

>> Xem thêm: Đặc điểm công ty TNHH hai thành viên trở lên


5. Loại hình Công ty cổ phần

Là Doanh nghiệp trong đó Vốn điều lệ của Công ty được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần. Cổ đông có thể là tổ chức hoặc cá nhân sở hữu cổ phần. Số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng. Cổ đông chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.

– Ưu điểm: Có tư cách pháp nhân. Cổ đông chỉ phải chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn đã góp đối với nghĩa vụ tài chính, các khoản nợ của công ty. Số lượng thành viên lớn và không bị hạn chế. Cơ cấu vốn linh doạt, dễ huy động nguồn vốn lớn. Có thể lên Sàn chứng khoán, phát hành cổ phiếu.

– Nhược điểm: Các thành viên công ty không được tự mình nhân danh công ty tiến hành hoạt động kinh doanh. Việc quản lý, điều hành công ty phức tạp hơn. Mọi quyết định sách lược phải được đảm bảo đúng về thủ tục lẫn nội dung theo Điều lệ, quy định nội bộ và pháp luật.

>> Xem thêm: Công ty cổ phần là gì? Đặc điểm công ty cổ phần theo Luật doanh nghiệp 2014

Trên đây là tổng quan các loại hình doanh nghiệp Chữ ký số TPHCM gửi đến bạn đọc. Chữ ký số TPHCM chúc bạn lựa chọn được loại hình doanh nghiệp phù hợp cho mình.


Tìm hiểu thêm về dịch vụ thành lập công ty trọn gói của chúng tôi.

Hoặc liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí các thắc mắc của Quý khách:

Điện thoại: 0932 780 176

Contact Me on Zalo
0932780176