Chính sách bảo hiểm xã hội năm 2021: Nhiều thay đổi lớn

Chinh-sach-bao-hiem-xa-hoi-nam-2021-1

Chính sách bảo hiểm xã hội năm 2021 khác năm 2020 như thế nào? Năm 2021 vẫn áp dụng Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014. Tuy nhiên thì sẽ có một số điều, khoản của Luật này sẽ được thay đổi trong năm mới.

Bộ luật Lao động 2019 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021 sửa đổi, bổ sung một số quy định của Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) hiện hành. Cụ thể ra sao, mời xem qua nội dung bài này cùng chukysotphcm.

Chinh-sach-bao-hiem-xa-hoi-nam-2021-1

Nội dung chính

1. Điều kiện hưởng lương hưu đối với người tham gia BHXH bắt buộc (Theo Điều 54)

1.1. Người lao động, cán bộ, công chức khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 • Nam đủ 60 tuổi 03 tháng, nữ đủ 55 tuổi 04 tháng (trước đây là 60 tuổi với nam, 55 tuổi với nữ).
 • Nam đủ 55 tuổi 03 tháng, nữ đủ 50 tuổi 04 tháng và có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Hoặc có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0.7 trở lên trước ngày 01/01/2021. (Trước đây thì nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và không quy định phải làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn).
 • Nam đủ 50 tuổi 03 tháng, nữ đủ 45 tuổi 04 tháng và có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò (trước đây từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi).
 • Người bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao (trước đây không quy định “khi thực hiện nhiệm vụ”).

Xem thêm:

1.2. Quân nhân chuyên nghiệp, sĩ quan, hạ sĩ quan nghỉ việc có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên được hưởng lương hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 • Nam đủ 55 tuổi 03 tháng, nữ đủ 50 tuổi 04 tháng, trừ trường hợp Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, Luật Công an nhân dân, Luật Cơ yếu, Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng có quy định khác (trước đây nam đủ 55 tuổi, nữ đủ 50 tuổi)
 • Nam từ đủ 50 tuổi 03 tháng, nữ từ đủ 45 tuổi 04 tháng, có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0.7 trở lên trước ngày 01/01/2021 (Trước đây thì nam từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi, nữ từ đủ 45 tuổi đến đủ 50 tuổi và không quy định phải làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn).
 • Người bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao (trước đây không quy định “khi thực hiện nhiệm vụ”).

1.3. Lao động nữ là cán bộ, công chức cấp xã hoặc là người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn tham gia BHXH khi nghỉ việc mà có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm đóng BHXH và nam đủ 60 tuổi 03 tháng, nữ đủ 55 tuổi 04 tháng

(Trước đây thì không quy định đối tượng lao động nữ là cán bộ, công chức cấp xã; tuổi nghỉ hưu là đủ 55 tuổi).

2. Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động đối với người tham gia BHXH bắt buộc (Điều 55)

Chinh-sach-bao-hiem-xa-hoi-nam-2021-2

2.1. Người lao động, cán bộ, công chức, viên chức khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu nêu trên nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 • Nam đủ 55 tuổi 03 tháng, nữ đủ 50 tuổi 04 tháng, khi bị suy giảm khả năng lao động từ 61% đến dưới 81% (trước đây nam đủ 55 tuổi, nữ đủ 50 tuổi).
 • Nam đủ 50 tuổi 03 tháng, nữ đủ 45 tuổi 04 tháng khi bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên (trước đây nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi).
 • Có đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

2.2. Quân nhân chuyên nghiệp, sĩ quan, hạ sĩ quan khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu nêu trên khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 • Nam đủ 55 tuổi 03 tháng, nữ đủ 50 tuổi 04 tháng (trước đây là nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi).
 • Có đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

3. Điều kiện được hưởng lương hưu đối với người tham gia BHXH tự nguyện (theo Điều 72)

Chinh-sach-bao-hiem-xa-hoi-nam-2021-3

Mọi công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc thì được tham gia BHXH tự nguyện để hưởng chế độ hưu trí và tử tuất.

Từ ngày 01/01/2021, người tham gia BHXH tự nguyện được hưởng lương hưu khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

 • Nam đủ 60 tuổi 03 tháng, nữ 55 tuổi 04 tháng (trước đây thì đủ 60 tuổi với nam, 55 tuổi đối với nữ).
 • Đủ 20 năm đóng BHXH trở lên.

Trên đây là 03 quy định của Luật Bảo hiểm xã hội mới nhất 2021 với những thay đổi liên quan đến lương hưu mà chukysotphcm.net gửi đến các bạn.

Những sự thay đổi này chủ yếu xuất phát từ việc tăng tuổi nghỉ hưu theo Bộ luật Lao động 2019 của nhà nước Việt Nam. Nếu cần hỗ trợ thêm hãy liên hệ với chukysotphcm bạn nhé.

Contact Me on Zalo
0932780176