Chấm dứt tư cách thành viên hợp tác xã, hợp tác xã thành viên

Chấm dứt tư cách thành viên hợp tác xã, hợp tác xã thành viên khi nào? Quyền lợi của họ như thế nào sau khi bị chấm dứt tư cách thành viên? Cùng Chữ ký số TPHCM tìm hiểu.

♦ Căn cứ pháp lý: Luật Hợp tác xã năm 2012.

1. Các trường hợp bị chấm dứt tư cách thành viên hợp tác xã, hợp tác xã thành viên

Tư cách thành viên, hợp tác xã thành viên bị chấm dứt khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:

     – Thành viên là cá nhân chết, bị Tòa án tuyên bố là đã chết, mất tích, bị hạn chế. Hoặc bị Tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự. Hoặc bị kết án phạt tù theo quy định của pháp luật.

     – Thành viên là hộ gia đình không có người đại diện hợp pháp theo quy định của pháp luật. Thành viên là pháp nhân bị giải thể, phá sản. Hợp tác xã thành viên của liên hiệp hợp tác xã bị giải thể, phá sản.

Đọc Thêm  Dịch vụ thay đổi tên công ty trọn gói, giá rẻ, uy tín nhất

     – Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bị giải thể, phá sản

     – Thành viên, hợp tác xã thành viên tự nguyện ra khỏi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

     – Thành viên, hợp tác xã thành viên bị khai trừ theo quy định của điều lệ.

     – Thành viên, hợp tác xã thành viên không sử dụng sản phẩm, dịch vụ trong thời gian liên tục theo quy định của điều lệ nhưng không quá 03 năm. Đối với hợp tác xã tạo việc làm, thành viên không làm việc trong thời gian liên tục theo quy định của điều lệ nhưng không quá 02 năm.

     – Tại thời điểm cam kết góp đủ vốn, thành viên, hợp tác xã thành viên không góp vốn. Hoặc góp vốn thấp hơn vốn góp tối thiểu quy định trong điều lệ.

     – Trường hợp khác do điều lệ quy định.

>>>Xem thêm: Quy định về cơ cấu tổ chức quản lý của Hợp tác xã 

2. Thẩm quyền quyết định chấm dứt tư cách thành viên hợp tác xã, hợp tác xã thành viên

Đối với trường hợp số 1, 2, 3, 4, và 6. Thì hội đồng quản trị quyết định và báo cáo đại hội thành viên gần nhất.

Đối với trường hợp còn lại. Thì hội đồng quản trị trình đại hội thành viên quyết định sau khi có ý kiến của ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên. Được thông qua khi có trên 50% tổng số đại biểu biểu quyết tán thành. 

Đọc Thêm  Dịch vụ thay đổi thành viên hợp danh trong Công ty hợp danh

>>>Xem thêm: Quyền và nghĩa vụ của thành viên hợp tác xã

3. Trình tự thủ tục quyết định chấm dứt tư cách thành viên hợp tác xã, hợp tác xã thành viên

Trình tự thủ tục quyết định chấm dứt tư cách thành viên, hợp tác xã thành viên sẽ thực hiện theo điều lệ.

>>>Xem thêm: Quyền và nghĩa vụ của hợp tác xã thành viên

4. Giải quyết quyền lợi khi chấm dứt tư cách thành viên hợp tác xã, hợp tác xã thành viên

Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trả lại vốn góp cho thành viên, hợp tác xã thành viên khi chấm dứt tư cách thành viên.

>>>Xem thêm: Hợp tác xã là gì? Mô hình tổ chức quản lý của hợp tác xã

Trên đây là những thông tin cơ bản về Chấm dứt tư cách thành viên hợp tác xã, hợp tác xã thành viên. Để tránh các rủi ro pháp lý vui lòng liên hệ với Chữ ký số TPHCM – luật sư doanh nghiệp chuyên nghiệp nhất. 

Điện thoại: 0915 412 332     Hotline: 093 278 0176

Email: chukysotphcm.net@gmail.com        Facebook: Chữ ký số TPHCM

0932780176