Hướng dẫn chữ ký số

25 Tháng Mười, 2020
20201025 5f9579d2686e3

Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Ban kiểm soát trong Công ty cổ phần

Ban kiểm soát trong công ty cổ phần có nhiệm vụ giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc trong việc quản […]
25 Tháng Mười, 2020

Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Tổng giám đốc (Giám đốc) trong Công ty cổ phần

Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng […]
25 Tháng Mười, 2020

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông trong Công ty cổ phần

Trong Công ty cổ phần, việc thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường được tổ chức dưới dạng các cuộc họp. Vậy […]
25 Tháng Mười, 2020

Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông trong Công ty cổ phần

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty, gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, […]
25 Tháng Mười, 2020

Thủ tục cập nhật bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp

Thủ tục cập nhật bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp cụ thể như thế nào ? Nội dung chi tiết khi cập nhật bổ […]
25 Tháng Mười, 2020

Thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp như thế nào?

Khi những người quản lý doanh nghiệp có sự thay đổi về thông tin như họ, tên, địa chỉ liên lạc,… thì doanh nghiệp phải báo […]
7 Tháng Mười, 2020
20201007 5f7e06f21d210

Thông báo: BHXH Việt Nam đã khắc phục xong sự cố xử lý hồ sơ

Kính gửi các đơn vị, Phía BHXH Việt Nam thông báo đã khắc phục xong sự cố. Các hồ sơ thông báo lỗi sẽ được phía […]
7 Tháng Mười, 2020
20201007 5f7e06f16d960

Thông báo: Hệ thống BHXH Việt Nam gặp sự cố xử lý hồ sơ

Kính gửi các đơn vị, Hệ thống phía bên BHXH Việt Nam gặp sự cố xử lý hồ sơ trong khoảng thời gian từ 21h00 ngày […]
7 Tháng Mười, 2020

Chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp sử dụng chữ ký số CA mùa Covid – 19

BẢNG GIÁ CHỮ KÝ SỐ VIETTEL HOT: CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH BỆNH COVID – 19 (Áp dụng: 01/04/2020 – 31/05/2020) […]
7 Tháng Mười, 2020
20201007 5f7e06efed312

Viettel ra mắt giải pháp ký số từ xa Viettel-CA Cloud không cần thiết bị

Kể từ ngày 01/04/2020, Viettel chính thức triển khai giải pháp ký số từ xa Viettel-CA Cloud, cho phép khách hàng thực hiện ký số không […]
7 Tháng Mười, 2020

Công văn quy định về dịch vụ Viettel-CA

Kính gửi: Quý khách hàng, Căn cứ Nghị định 130/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và […]
7 Tháng Mười, 2020

Thông báo lịch kê khai Thuế năm 2020

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế trong năm 2020, góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị […]
Contact Me on Zalo
0932780176