Hướng dẫn chữ ký số

25 Tháng Mười, 2020
20201025 5f9579d2686e3

Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Ban kiểm soát trong Công ty cổ phần

Ban kiểm soát trong công ty cổ phần có nhiệm vụ giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc trong việc quản […]
25 Tháng Mười, 2020

Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Tổng giám đốc (Giám đốc) trong Công ty cổ phần

Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng […]
25 Tháng Mười, 2020

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông trong Công ty cổ phần

Trong Công ty cổ phần, việc thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường được tổ chức dưới dạng các cuộc họp. Vậy […]
25 Tháng Mười, 2020

Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông trong Công ty cổ phần

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty, gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, […]
25 Tháng Mười, 2020

Thủ tục cập nhật bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp

Thủ tục cập nhật bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp cụ thể như thế nào ? Nội dung chi tiết khi cập nhật bổ […]
25 Tháng Mười, 2020

Thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp như thế nào?

Khi những người quản lý doanh nghiệp có sự thay đổi về thông tin như họ, tên, địa chỉ liên lạc,… thì doanh nghiệp phải báo […]
23 Tháng Một, 2019
mo khoa token fpt 4

Hướng dẫn cách mở khóa USB token chữ ký số FPT nhanh nhất

Chữ ký số FPT của bạn lâu lâu lấy ra báo cáo, nộp thuế qua mạng theo tháng, quý, năm nên rất ít khi sử dụng […]
1 Tháng Tám, 2018
sử dụng chữ ký số fpt ca

Cách sử dụng chữ ký số FPT – CA

Để hướng dẫn sử dụng chữ ký số cho việc kê khai thuế, bạn cần thực hiện các bước như sau: Các bước chuẩn bị dùng […]
Contact Me on Zalo
0932780176