Cần cập nhật lại thông tin CKS khai thuế hoặc nộp thuế trên eTax nếu thay đổi nhà cung cấp chữ ký số?

NNT gia hạn hoặc thay đổi nhà cung cấp chữ ký số cần cập nhật lại thông tin CKS khai thuế hoặc nộp thuế trên eTax.

NNT đăng nhập vào tài khoản chính, chọn “Quản lý tài khoản”, chọn chức năng “Thay đổi thông tin dịch vụ”:

+ Thay đổi chữ ký số khai thuế: NNT nhấn chọn nút “Thay đổi thông tin dịch vụ” tại phần “Dịch vụ – Khai thuế điện tử” để đăng ký, thêm và thay đổi chữ ký số.

+ Thay đổi chữ ký số nộp thuế: NNT nhấn chọn nút “Thay đổi thông tin dịch vụ” tại phần “Dịch vụ – Nộp thuế điện tử” để đăng ký và thay đổi chữ ký số

– Trường hợp NNT không đăng nhập thành công do quên/ không có mật khẩu, NNT liên hệ CQT quản lý trực tiếp để được hỗ trợ.

XEM THÊM:

TÀI LIỆU HỖ TRỢ CÁC TRƯỜNG HỢP VƯỚNG MẮC KHI THỰC HIỆN NỘP HỒ SƠ KHAI THUẾ QUA HỆ THỐNG ETAX

Contact Me on Zalo
0932780176