Hướng dẫn cập nhật Chữ ký số mới trên một số hệ thống kê khai qua mạng

Chào quý doanh nghiệp, ở bài viết trước, chukysotphcm.net hướng dẫn cấp bù thời hạn chứng thư số FPT.

Sau khi cấp bù thành công, quý khách cần cập nhật lại chữ ký số mới với các hệ thống quý khách đang sử dụng.

Nếu quý doanh nghiệp nào chưa đọc bài hướng dẫn cấp bù thời hạn chữ ký số FPT-Ca, xin hãy đọc lại bài viết đó tại đây.

1. Hướng dẫn cập nhật chữ ký số trên trang kê khai thuế của Tổng cục thuế IHTKK

– Đăng nhập vào website của cơ quan thuế tại địa chỉ: https://chukysotphcm.net/nhan-khai-thue-qua-mang-nhantokhai/

– Sau khi đăng nhập thành công, Quý khách vào mục Tài khoản sau đó chọn Thay đổi thông tin

– Chọn nhập lại số Serial

– Cửa sổ xác nhận hiện ra, chọn OK

– Nhập mã pin thiết bị USB Token FPT, sau đó chọn Chấp nhận

– Cửa sổ thông báo Lựa chọn chữ ký số hiện lên, Quý khách chọn dòng có thông tin chữ ký số mới nhất của công ty, sau đó bấm Chọn

– Màn hình cập nhật thành công hiện lên thông báo hoàn tất quá trình cập nhật chữ ký số mới

2. Hướng dẫn cập nhật chữ ký số trên trang nộp thuế của Tổng cục thuế

– Đăng nhập vào website của cơ quan thuế tại địa chỉ:

– Sau khi đăng nhập thành công, Quý khách vào mục Tài khoản sau đó chọn Thay đổi thông tin

– Chọn nút Nhập lại số serial nộp thuế

– Cửa sổ xác nhận hiện ra, chọn OK

– Nhập mã pin thiết bị USB Token FPT, sau đó chọn Chấp nhận

– Giao diện Thay đổi thông tin nộp thuế hiện ra, chọn bấm Cập nhật

– Giao diện Bản đăng ký thay đổi thông tin Nộp thuế điện tử qua Ngân hàng Thương mại hiện ra, kéo xuống cuối trang, chọn Ký và gửi

– Xuất hiện thông báo “Bạn có chắc chắn muốn Ký và gửi”, chọn OK

– Nhập mã pin thiết bị USB Token FPT, sau đó chọn Chấp nhận => OK

– Màn hình cập nhật thành công hiện lên thông báo hoàn tất quá trình cập nhật chữ ký số mới

– Lưu ý: Sau khi bạn đã thay đổi thông tin gia hạn trên hệ thống Nộp Thuế Điện Tử thành công

• Bạn không thể Lập giấy nộp tiền ngay do phải chờ Ngân hàng xác nhận.

• Bạn vui lòng thực hiện thao tác Lập giấy nộp tiền sau khoảng thời gian 30 phút kể từ khi thay đổi thông tin gia hạn.

Contact Me on Zalo
0932780176