Các văn bản về hoá đơn, chứng từ nào hết hiệu lực từ 01/07/2022?

Các văn bản về hóa đơn, chứng từ sẽ hết hiệu lực vào ngày 01/07/2022 thay vào đó áp dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) theo Thông tư 78 và Nghị định 123 của Chính phủ. Vậy, văn bản về hóa đơn, chứng từ nào sẽ hết hiệu lực từ ngày 01/07/2022? Quy định về áp dụng hóa đơn điện tử như thế nào? Cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây!

Quy định về hóa đơn chứng từ

Một số văn bản chứng từ, hóa đơn hết hiệu lực từ ngày 01/07/2022

1. Hết hiệu lực các văn bản về hóa đơn, chứng từ từ ngày 01/07/2022

Trước quyết định áp dụng HĐĐT của Bộ Tài chính, một số văn bản về hóa đơn, chứng từ sẽ hết hạn từ ngày 01/07/2022. Theo đó, căn cứ Khoản 2, Điều 59, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP đồng căn cứ Khoản 3, Điều 11, Thông tư số 78/2021/TT-BTC, 14 văn bản về hóa đơn, chứng từ sẽ hết hiệu lực từ ngày 01/07/2022:
(1) Nghị định số 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
(2) Nghị định số 04/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
(3) Nghị định số 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ (có hiệu lực đến ngày 30 tháng 6 năm 2022).
(4) Quyết định số 30/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ in, phát hành, quản lý, sử dụng ấn chỉ thuế.
(5) Thông tư số 191/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc quản lý, sử dụng hóa đơn vận tải.
(6) Thông tư số 32/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
(7) Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ.
(8) Quyết định số 1209/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc thí sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế.
(9) Quyết định số 526/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc mở rộng phạm vi thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế.
(10) Quyết định số 2660/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc gia hạn thực hiện Quyết định số 1209/QĐ-BTC ngày 23/6/2015.
(11) Thông tư số 303/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước.
(12) Thông tư số 37/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính.
(13) Thông tư số 68/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử.
(14) Thông tư số 88/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Điều 26 Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử.

2. Áp dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 78 và Nghị định 123

Ngày 17/09/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 78/2021/TT-BTC và Nghị định 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ về hóa đơn, chứng từ.
Theo đó, căn cứ Nghị định 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ, trước ngày 01/07/2021 áp dụng HĐĐT đối với các cơ sở kinh doanh đáp ứng điều kiện hạ tầng công nghệ thông tin.

Áp dụng hóa đơn điện tử

Khuyến khích các doanh nghiệp, hộ kinh doanh áp dụng HĐĐT trước 01/07/2022.

Từ ngày 01/07/2022, bắt buộc áp dụng HĐĐT trừ một số trường hợp như:

 • Doanh nghiệp nhỏ và vừa;
 • Hợp tác xã;
 • Hộ, cá nhân kinh doanh tại địa bàn kinh tế khó khăn, đặc biệt khó khăn…

Bên cạnh đó, theo hướng dẫn của Thông tư 78/2021/TT-BTC, khuyến khích các doanh nghiệp, hộ kinh doanh có điều kiện về cơ sở hạ tầng thông tin áp dụng chứng từ, HĐĐT được hướng dẫn chi tiết tại Thông tư 78/2021/TT-BTC và của Nghị định 123/2020/NĐ-CP trước ngày 01/7/2022.
Đồng thời, từ ngày 01/07/2021, chứng từ, HĐĐT sẽ được áp dụng cho các hộ kinh doanh, doanh nghiệp. Đối với các hộ kinh doanh, doanh nghiệp không đủ điều kiện áp dụng chứng từ, HĐĐT phải sử dụng hóa đơn giấy của cơ quan thuế trong vòng 12 tháng đồng thời cơ quan thuế sẽ đưa ra giải pháp áp dụng hóa đơn, chứng từ điện tử cho các đối tượng này.
Ngoài việc quy định về các đối tượng, lộ trình áp dụng chứng từ, HĐĐT, Thông tư số 78/2021/TT-BTC quy định về một số nội dung liên quan đến HĐĐT, tiêu chí lựa chọn tổ chức cung cấp dịch vụ về hóa đơn điện tử,…
>> Có thể bạn quan tâm: Thông báo phát hành hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC.

3. ThaisonSoft- cung cấp dịch vụ về hóa đơn điện tử

Trước quy định mới về chứng từ, HĐĐT theo Thông tư số 78/2021/TT-BTC và Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, Công ty Phát triển Công nghệ Thái Sơn (ThaisonSoft) đủ điều kiện đáp ứng điều kiện của Thông tư số 78/2021/TT-BTC về tổ chức cung cấp dịch vụ HĐĐT.
Phần mềm hóa đơn điện tử E-invoice của ThaisonSoft hiện nay đã cập nhật thêm nhiều tính năng mới tạo điều kiện cho các doanh nghiệp triển khai và sử dụng phần mềm E-invoice theo quy định của Thông tư số 78/2021/TT-BTC.

Tính năng phần mềm Einvoice đáp ứng quy định theo Thông tư 78

E-invoice cập nhật một số tính năng mới đáp ứng điều kiện về HĐĐT theo Thông tư 78.

Một số tính năng của E-invoice như:

 • Áp dụng ký hiệu mẫu số, số hóa đơn mới.
 • Phát hành hóa đơn, cấp số hóa đơn mới theo Thông tư số 78/2021/TT-BTC.
 • Lập hóa đơn đối với tất cả các loại hóa đơn.
 • Xử lý hóa đơn đối với các loại hóa đơn giấy…
Để tìm hiểu thêm về phần mềm hóa đơn điện tử E-invoice, liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay!
CHỮ KÝ SỐ TPHCM
 • Địa chỉ: 19 Đường C18, Phường 12, Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.
 • Tổng đài HTKH: 0932 780 176 – 0915 412 332
 • Tel : 0932 780 176
 • Fax: 0932 780 176
 • Website: https://chukysotphcm.net/e-invoice/
 • Fanpage: Hóa đơn điện tử Einvoice.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0932780176