Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn điện tử mới nhất cập nhật 2020

Bien-ban-thu-hoi-hoa-don-1

Bài viết này chukysotphcm chia sẻ đến bạn đọc mẫu biên bản thu hồi hóa đơn điện tử cập nhật mới nhất hiện nay.

Biên bản thu hồi hóa đơn loại biên bản được lập cùng với biên bản hủy hóa đơn khi hóa đơn đã lập bị sai thông tin và chưa được kê khai thuế.

Cần phải tiến hành hủy bỏ hóa đơn lập sai chưa kê khai thuế sau khi phát hiện. Bên cạnh đó, các bên bán và bên mua cần thực hiện lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn lập sai.

Bien-ban-thu-hoi-hoa-don-1

Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn chuẩn theo Bộ Tài chính

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN THU HỒI HÓA ĐƠN ĐÃ LẬP SAI

Số …/BBTHHĐ

Căn cứ theo Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ.

Căn cứ theo Nghị định 04/2014/NĐ-CP ngày 17/1/2014 về sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ/

Căn cứ theo Thông tư số 39/2014/TT BTC ngày 31/3/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP.

Hôm nay, ngày ../../2020, đại diện hai bên gồm có:

BÊN A: Công ty……………………………………………………………………

Địa chỉ:

Điện thoại:……………………………….. MST: ………………………………….

Do Ông (Bà): ……………………………. Chức vụ: ………….…………………..

BÊN B: Công ty……………………………………………………………………

Địa chỉ:

Điện thoại:……………………………….. MST: ………………………………….

Do Ông (Bà): ……………………………. Chức vụ: ………….…………………..

Hai bên thông nhất lập biên bản thu hồi (liên…) hóa đơn………. đã lập, có ký hiệu: ……. số ….. ngày ../../…. để xóa bỏ theo quy định, và sẽ xuất thay thế bằng hóa đơn số …………., ký hiệu: ………. số …………………. ngày ../../….

Lý do thu hồi: ………………………………………………………………………

Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc thu hồi và xóa bỏ hóa đơn này.

Biên bản này được lập thành 02 bản, Bên A giữ 01 bản, bên B giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

*Lưu ý: Biên bản thu hồi cần phải thể hiện được lý do thu hồi hóa đơn. Người bán sẽ gạch chéo các liên lưu giữ số hóa đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, khi hóa đơn có sai sót, người ta cũng sử dụng 1 loại biên bản được gọi là biên bản điều chỉnh hóa đơn nếu rơi vào một số trường hợp.

Nếu còn thắc mắc cần tư vấn các bạn hãy liên hệ với ChuKySoTPHCM để được tư vấn và hỗ trợ bạn nhé.

Contact Me on Zalo
0932780176