Hướng dẫn cách lập biên bản mất hóa đơn mới nhất

Huong-dan-cach-lap-bien-ban-mat-hoa-don-moi-nhat-1

Bài viết này ChukysoTPHCM sẽ hướng dẫn cách lập biên bản mất hóa đơn mới nhất đơn giản và nhanh chóng.

Khi mà doanh nghiệp làm mất hóa đơn GTGT đầu vào hoặc hóa đơn đầu ra, thì doanh nghiệp đó phải lập biên bản mất hóa đơn, đồng thời lập báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn theo mẫu BC21/AC gửi đến cơ quan thuế trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày phát hiện mất hóa đơn.

Huong-dan-cach-lap-bien-ban-mat-hoa-don-moi-nhat-1

1. Quy định về lập biên bản mất hóa đơn

Quy định về lập biên bản mất hóa đơn thông qua Công văn 77340/CT-TTHT 2017 mất hóa đơn liên 2 bị sai tên, địa chỉ:

+ Tại Khoản 3 Điều 20 quy định về xử lý đối với hóa đơn đã lập:

“Điều 20. Xử lý đối với hóa đơn đã lập:

3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán phải lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).”

Đọc Thêm  Cách in hóa đơn điện tử vô cùng đơn giản

– Biên bản mất hóa đơn phải có xác nhận của đại diện cả 2 Công ty: bên mua và bên bán.

– Các bạn có thể tham khảo biên bản mất hóa đơn sau:

Huong-dan-cach-lap-bien-ban-mat-hoa-don-moi-nhat-2

Xem thêm:

2. Cách lập mẫu BC21/AC

– Các bạn có thể lập mẫu BC21/AC trên Word hoặc trên phần mềm HTKK 3.3.7 sau đó gửi đến cơ quan thuế.

Mẫu BC21/AC theo thông tư 39/2014/TT-BTC

Huong-dan-cach-lap-bien-ban-mat-hoa-don-moi-nhat-3

– Để lập mẫu Mẫu BC21/AC trên HTKK 3.3.7,

+ Bước 1: Bạn đăng nhập vào phần mềm, chọn “Hóa đơn”, sau đó chọn “Báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn (BC21/AC)” .

+ Bước 2: Bạn điền đầy đủ thông tin về mẫu hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số hóa đơn bị mất, liên hóa đơn mất và lý do mất, cháy, hỏng hóa đơn.

Huong-dan-cach-lap-bien-ban-mat-hoa-don-moi-nhat-4

Sau khi lập xong, bạn nhớ là phải gửi mẫu BC21/AC này đến cơ quan Thuế quản lý ngay sau đó để hạn chế mức phạt của cơ quan Thuế nhất có thể.

“Điều 24. Xử lý trong trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn

1. Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh nếu phát hiện mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập hoặc chưa lập phải lập báo cáo về việc mất, cháy, hỏng và thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp (mẫu số 3.8 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này) chậm nhất là không quá năm (05) ngày kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn. Trường hợp ngày cuối cùng (ngày thứ 05) trùng với ngày nghỉ theo quy định của pháp luật thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày tiếp theo của ngày nghỉ đó.

Đọc Thêm  3 bước nộp thông báo phát hành hóa đơn điện tử qua mạng lần đầu

2. Trường hợp khi bán hàng hóa, dịch vụ người bán đã lập hóa đơn theo đúng quy định. Nhưng sau đó thì người bán hoặc người mua làm mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn bản gốc đã lập. Thì người bán và người mua phải lập biên bản ghi nhận sự việc, trong biên bản ghi rõ liên 1 của hóa đơn người bán hàng khai, nộp thuế trong tháng nào, ký và ghi rõ họ tên của người đại diện theo pháp luật (hoặc người được ủy quyền), đóng dấu (nếu có) trên biên bản và người bán sao chụp lại liên 1 của hóa đơn, ký xác nhận của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu trên bản sao hóa đơn để giao cho người mua.

Người mua được sử dụng hóa đơn bản sao có chữ ký xác nhận, đóng dấu (nếu có) của người bán kèm theo biên bản về việc mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn để làm chứng từ kế toán và kê khai thuế. Người bán và người mua phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc mất; cháy, hỏng hóa đơn.

Trường hợp bị mất, cháy, hỏng hóa đơn liên 2 đã sử dụng có liên quan đến bên thứ 3 (ví dụ: bên thứ 3 là bên vận chuyển hàng hoặc bên chuyển hóa đơn) thì căn cứ vào việc bên thứ 3 do người bán hoặc người mua thuê để xác định trách nhiệm và xử phạt người bán hoặc người mua theo quy định.”

Đọc Thêm  Quy định mới tại Thông tư 78/2021/TT-BTC: Thời điểm lập hóa đơn đối với dịch vụ ngân hàng

Trên đây là hướng dẫn cách lập biên bản mất hóa đơn mới nhất theo mẫu BC21/AC trên word và trên phần mềm HTKK chi tiết mà ChukysoTPHCM chia sẻ đến bạn đọc. Chúc các bạn thực hiện thành công.

0932780176