quan ly su dung hoa don dien tu 0
Hướng dẫn quản lý và sử dụng hóa đơn điện tử
26 Tháng Chín, 2019
huong dan dang ky va nop thue dien tu 1
Hướng dẫn đăng ký và Nộp thuế điện tử
8 Tháng Mười, 2019

Biên bản điều chỉnh, biên bản hủy, thu hồi hóa đơn

bien ban dieu chinh hoa don 1

Hiện nay hầu hết các doanh nghiệp đều sử dụng hóa đơn điện tử vì tính tiện lợi nhanh gọn lẹ. Tuy nhiên việc chuyển từ hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử còn nhiều khó khăn và chưa hiểu rõ những trường hợp nào nên sử dụng biên bản điều chỉnh, biên bản thu hồi, biên bản hủy.

Dưới đây sẽ nêu rõ những trường hợp trên nên áp dụng khi nào.

Hóa đơn điện tử khi ghi sai có bắt buộc làm biên bản hủy không?

Cũng giống như hóa đơn giấy, hóa đơn điện tử ghi sai bắt buộc phải áp dụng các mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn, biên bản thu hồi và biên bản hủy hóa đơn. Tùy vào hình thức sai mà ta áp dụng các mẫu biên bản trên và nộp lại cho cơ quan thuế theo hướng dẫn của tổng cục thuế.

Dưới đây là mẫu và thông tin trường hợp nào thì nên áp đụng 3 loại biên bản trên: Biên bản điều chỉnh hóa đơn, biên bản thu hồi và biên bản hủy hóa đơn theo quy định của tổng cục thuế.

1. Biên bản điều chỉnh hóa đơn:

Khi phát hiện hóa đơn đã lập và giao cho người mua bị viết sai ngày tháng năm, sai mã số thuế, sai tên hàng hóa dịch vụ, địa chỉ hoặc các thông tin khác mà đã kê khai thuế thì bắt buộc phải lập biên bản điều chỉnh hóa đơn và lập hóa đơn điều chỉnh “ theo Khoản 3, Điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC.

Người bán và người mua phải lặp biên bản ghi rõ những sai phạm và người bán phải sửa lại những sai phạm đó.

Trên hóa đơn ghi rõ số lượng hàng hóa, thuế suất GTGT, giá bán (tăng giảm như thế nào), kí hiệu,…

Người bán và người lập hóa đơn chỉ được điều chỉnh doanh số mua, thuế đầu vào và đầu ra dựa trên hóa đơn điều chỉnh. Trong hóa đơn điều chỉnh không sử dụng dấu âm (-).

Biên bản điều chỉnh hóa đơn bắt buộc phải có chữ kí và đóng dấu của hai bên. Mỗi bên lưu lại một bản để xuất trình khi cơ quan thuế kiểm tra lúc cần.

Nói tóm lại, hóa đơn đã viết sai và đã kê khai thuế thì chúng ta không được thu hồi hay hủy mà phải lập biên bản điều chỉnh.

Dưới đây là mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn mới nhất:

bien ban dieu chinh hoa don 2

Những điều nên lưu ý khi lập biên bản điều chỉnh hóa đơn:

Thời gian trên biên bản điều chỉnh hóa đơn với hóa đơn điều chỉnh phải trùng khớp nhau.

Đại diện hai bên người lập phiếu và mua phải kí rõ họ tên và đóng dấu.

Nội dung trên biên bản điều chỉnh phải đầy đủ các thông tin: điều chỉnh hóa đơn số.. ngày tháng năm, kí hiệu…xuất hóa đơn điều chỉnh sô… ngày tháng…kí hiệu… và điều chỉnh nội dung gì…

Trường hợp hóa đơn lập sai về tên, địa chỉ nhưng ghi đúng mã số thuế của người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh thôi không cần phải lặp hóa đơn điều chỉnh. Các trường hợp khác thực hiện theo quy định điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC.

Chỉ được sử dụng biên bản thu hồi hóa đơn cho trường hợp lập hóa đơn sai nhưng chưa khai báo thuế. Nếu kế toán đã kê khai thuế thì không được tự ý hủy hóa đơn mà phải viết hóa đơn điều chỉnh kèm theo biên bản điều chỉnh hóa đơn thay cho biên bản hủy hóa đơn.

Bài viết liên quan:

2. Biên bản hủy hóa đơn:

Trường hợp hóa đơn bị ghi sai thông tin dẫn đến hủy mà hai bên người bán và mua đã thỏa thuận không kê khai thuế cho hóa đơn đã viết sai này thì áp dụng mẫu biên bản hủy hóa đơn.

Theo thông tư 39/2014/TT-BTC khi doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng hóa mà viết sai hóa đơn thì thực hiện thủ tục lập biên bản thu hồi hóa đơn và biên bản điều chỉnh hóa đơn thay thế cho biên bản hủy hóa đơn.

Biên bản hủy hóa đơn điện tử cũng thực hiện giống biên bản hủy hóa đơn giấy như bình thường.

bien ban dieu chinh hoa don 3

bien ban dieu chinh hoa don 4

3. Biên bản thu hồi hóa đơn:

Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng người mua chưa nhận hàng hóa, dịch vụ hoặc hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa kê khai thuế đã phát hiện ra lỗi sai và muốn hủy bỏ thì người bán và người mua phải lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập sai. Phải nêu rõ được lí do thu hồi hóa đơn trong biên bản thu hồi hóa đơn.

Hóa đơn lập sai thì phải gạch chéo các liên và lập lại hóa đơn mới theo quy định của cục thuế.

bien ban dieu chinh hoa don 5

Chữ ký số TPHCM
Chữ ký số TPHCM
Chúng tôi là đối tác của các nhà cung cấp chữ ký số lớn và uy tín hàng đầu Việt Nam như CKCA Orig Sign, Nacencomm (CA2), VINA-CA, Newtel-CA...
Contact Me on Zalo
0932780176