Đường dây nóng hỗ trợ BHXH điện tử của BHXH Tỉnh An Giang

Duong-day-nong-ho-tro-bhxh-dien-tu-cua-bhxh-tinh-an-giang-1

CHUKYSOTPHCM gửi đến các bạn Đường dây nóng hỗ trợ BHXH điện tử của BHXH Tỉnh An Giang.

Duong-day-nong-ho-tro-bhxh-dien-tu-cua-bhxh-tinh-an-giang-1

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH AN GIANG

 • Địa chỉ: Số 11 Lê Triệu Kiết, Phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang
 • Tel: 0296.3952.115
 • Website: https://angiang.baohiemxahoi.gov.vn/ Email: bhxh@angiang.vss.gov.vn

BHXH Huyện Chợ Mới

 • Địa chỉ: Số 6 Lê Lợi, thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
 • Điện thoại: 02963.883.074
 • Email: chomoi@angiang.vss.gov.vn

BHXH Huyện Tri Tôn

 • Địa chỉ: đường Thái Quốc Hùng, thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
 • Điện thoại: 02963.874.479
 • Email: triton@angiang.vss.gov.vn

BHXH Huyện Tịnh Biên

 • Địa chỉ: Khu hành chính huyện – Khóm Xuân Hòa, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.
 • Điện thoại: 02963.875.366
 • Email: tinhbien@angiang.vss.gov.vn

BHXH Huyện Châu Phú

 • Địa chỉ: 517 Quốc lộ 91, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang.
 • Điện thoại: 02963.688.541
 • Email: chauphu@angiang.vss.gov.vn

BHXH Huyện Phú Tân

 • Địa chỉ: đường Lê Duẩn, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, An Giang.
 • Điện thoại: 02963.827.418
 • Email: phutan@angiang.vss.gov.vn

BHXH Thành phố Châu Đốc

 • Địa chỉ: Tân Lộ Kiều Lương, Châu Phú B, Châu Đốc, An Giang.
 • Điện thoại: 02963.868.474
 • Email: chaudoc@angiang.vss.gov.vn
Đọc Thêm  Tờ khai dữ liệu hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra

BHXH Huyện Châu Thành

 • Địa chỉ: Ấp Hòa Long 4, Thị trấn An Châu, Huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.
 • Điện thoại: 02963.836.058
 • Email: chauthanh@angiang.vss.gov.vn

BHXH Huyện Thoại Sơn

 • Địa chỉ: Khu hành chính UBND Huyện, Thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang.
 • Điện thoại: 02963.879.019
 • Email: thoaison@angiang.vss.gov.vn

BHXH Huyện An Phú

 • Địa chỉ: 17 Thoại Ngọc Hầu, thị trấn An Phú, huyện An Phú, An Giang.
 • Điện thoại: 02963.826.950
 • Email: anphu@angiang.vss.gov.vn

BHXH Thị xã Tân Châu

 • Địa chỉ: 40 Đường Phạm Hùng, thị trấn Tân Châu, Tân Châu, An Giang.
 • Điện thoại: 02963.823.228
 • Email: tanchau@angiang.vss.gov.vn

BHXH Huyện Tri Tôn

 • Địa chỉ: đường Thái Quốc Hùng, thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
 • Điện thoại: 02963.874.479
 • Email: triton@angiang.vss.gov.vn

-TỔNG HỢP BỞI CHUKYSOTPHCM.NET

0932780176