Bảo hiểm thất nghiệp: Điều kiện, mức hưởng, thủ tục hưởng

Bao-hiem-that-nghiep-dieu-kien-muc-huong-thu-tuc-huong-1

Bảo hiểm thất nghiệp là gì? Điều kiện và mức nhận tiền bảo hiểm thất nghiệp như thế nào? Bảo hiểm thất nghiệp đã và đang có ý nghĩa rất quan trọng đối với người lao động.

Nó giúp chia sẻ gánh nặng tài chính cho người lao động trong thời gian chưa tìm được việc làm. Cụ thể ra sao, xin mời xem qua nội dung mà chukysotphcm đề cập dưới đây.

1. Bảo hiểm thất nghiệp là gì?

Bao-hiem-that-nghiep-dieu-kien-muc-huong-thu-tuc-huong-1

Trong thời buổi kinh tế khó khăn, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) được coi là phao cứu sinh. Nó giải quyết không ít khó khăn cho người lao động trong thời gian chưa có việc làm.

Bảo hiểm thất nghiệp chính là chế độ bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi bị mất việc làm. Sẽ hỗ trợ người lao động học nghề, duy trì và tìm kiếm việc làm trên cơ sở đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp (khoản 4 Điều 3 Luật Việc làm 2013).

Xem thêm:

2. Đối tượng tham gia BHTN?

Bao-hiem-that-nghiep-dieu-kien-muc-huong-thu-tuc-huong-2

Theo quy định tại Điều 43 Luật Việc làm 2013. Thì cả người lao động và người sử dụng lao động đều có trách nhiệm tham gia loại hình bảo hiểm này.

Tuy nhiên, ngoại trừ người lao động đang hưởng lương hưu, người lao động giúp việc gia đình thì không phải tham gia BHTN.

3. Quyền lợi khi tham gia bảo hiểm thất nghiệp ra sao?

Theo Điều 42 Luật Việc làm 2013 đặt ra 04 chế độ quyền lợi cho người tham gia, đó là:

 • Trợ cấp tiền thất nghiệp.
 • Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm.
 • Hỗ trợ để học nghề.
 • Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm.

4. Mức đóng bảo hiểm thất nghiệp năm 2021

Theo Điều 57 Luật Việc làm 2013, mức đóng hàng tháng của người lao động và người sử dụng lao động mới

nhất 2021 như sau:

 • Người lao động đóng 1% tiền lương tháng.
 • Người sử dụng lao động đóng 1% quỹ tiền lương tháng của những người lao động đang tham gia.

5. Mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp năm 2021

Trợ cấp thất nghiệp:

Cách tính trợ cấp thất nghiệp hiện nay như sau:

Mức hưởng hàng tháng = Bình quân tiền lương tháng đóng BHTN của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp x 60%

Mức hưởng này tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở đối với những người thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định. Hoặc không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng đối với người thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định.

Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp. Hễ cứ đóng đủ 12 – 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp. Sau đó cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp nhưng tối đa không quá 12 tháng.

Thời điểm hưởng trợ cấp được tính từ ngày thứ 16. Kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định.

Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm: Miễn phí.

Hỗ trợ học nghề: Tối đa 01 triệu đồng/người/tháng, trong thời gian không quá 06 tháng.

6. Điều kiện được hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Bao-hiem-that-nghiep-dieu-kien-muc-huong-thu-tuc-huong-3

6.1-. Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp:

Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau:
Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật.
Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng.

Đã đóng BHTN từ đủ:

 • 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với hợp đồng lao động xác định và không xác định thời hạn.
 • 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 -12 tháng.
 • Đã đăng ký thất nghiệp và nộp hồ sơ hưởng trợ cấp tại Trung tâm dịch vụ việc làm.
 • Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng BHTN, trừ các trường hợp:
 • Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an.
 • Đi học có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên.
 • Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục, cai nghiện bắt buộc.
 • Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù.
 • Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng.
 • Mất (Chết).

6.2. Điều kiện hỗ trợ học nghề

 • Đã chấm dứt hợp đồng lao động, trừ trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng trái luật hoặc đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng.
 • Đã nộp hồ sơ hưởng BHTN tại Trung tâm dịch vụ việc làm.
 • Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ.
 • Đã đóng BHTN từ đủ 09 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động.

6.3. Điều kiện hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm

(Áp dụng cho người sử dụng lao động)

Khoản 1 Điều 47 Luật Việc làm 2013 quy định, người sử dụng lao động được nhận hỗ trợ khi:

 • Đóng đủ BHTN cho người lao động liên tục từ đủ 12 tháng trở lên tính đến thời điểm đề nghị hỗ trợ.
 • Gặp khó khăn do suy giảm kinh tế hoặc vì lý do bất khả kháng buộc phải thay đổi cơ cấu, công nghệ.
 • Không đủ kinh phí để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động.
 • Có phương án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề và duy trì việc làm được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

7. Hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp gồm những gì?

Bao-hiem-that-nghiep-dieu-kien-muc-huong-thu-tuc-huong-4

Hồ sơ đề nghị hưởng BHTN theo Điều 16 Nghị định 28/2015/NĐ-CP bao gồm các giấy tờ liên quan như sau:

Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (theo mẫu).

Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của một trong các giấy tờ:

Hợp đồng lao động đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc.

Giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động (đối với công việc theo mùa vụ hoặc có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng).

Quyết định thôi việc.

Quyết định sa thải.

Quyết định kỷ luật buộc thôi việc.

Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động.

Sổ bảo hiểm xã hội.

8. Thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Bao-hiem-that-nghiep-dieu-kien-muc-huong-thu-tuc-huong-5

Để hưởng BHTN, người lao động cần thực hiện 04 bước sau:

Bước 1: Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động. Người LĐ phải nộp trực tiếp 01 bộ hồ sơ hưởng BHTN tới trung tâm dịch vụ việc làm.

Bước 2: Đến trung tâm dịch vụ việc làm nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp theo ngày ghi ở trong phiếu hẹn.

Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp. NLĐ tới cơ quan bảo hiểm xã hội nhận trợ cấp thất nghiệp tháng đầu tiên.

Bước 4: Hàng tháng, NLĐ đến trung tâm dịch vụ việc làm thực hiện thông báo tìm kiếm việc làm theo đúng quy định.

9. Nơi hưởng bảo hiểm thất nghiệp

 

Người lao động nhận Bảo hiểm thất nghiệp tại cơ quan bảo hiểm xã hội quận/huyện theo nơi đăng ký ban đầu.

Trong trường hợp đã hưởng ít nhất 01 tháng trợ cấp thất nghiệp mà có nhu cầu thì người lao động có thể chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp đến tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác.

Bất cứ người lao động hay người sử dụng lao động nào cũng nên biết đến những thông tin nêu trên để bảo vệ quyền lợi cho chính bản thân và doanh nghiệp mình.

Nếu còn thắc mắc cần hỗ trợ thêm. Các bạn có thể liên hệ với chukysotphcm.net để được hỗ trợ nhanh chóng.

Contact Me on Zalo
0932780176