Báo cáo tài chính của công ty mẹ và công ty con theo Luật Doanh nghiệp

Cũng giống như các loại hình công ty khác, các tập đoàn kinh tế này đều phải lập và trình bày báo cáo tài chính của công ty mẹ và công ty con. Cùng Chữ ký số TPHCM tìm hiểu về báo cáo tài chính của công ty mẹ và công ty con

Căn cứ pháp lý: Luật Doanh nghiệp năm 2014

1. Các loại báo cáo mà công ty mẹ phải lập

Vào thời điểm kết thúc năm tài chính, công ty mẹ còn phải lập các báo cáo sau đây:

  • Báo cáo tài chính hợp nhất của công ty mẹ theo quy định của pháp luật về kế toán;
  • Báo cáo tổng hợp kết quả kinh doanh hằng năm của công ty mẹ và công ty con;
  • Báo cáo tổng hợp công tác quản lý, điều hành của công ty mẹ và công ty con
  • Báo cáo và tài liệu theo quy định của pháp luật.

>>>Xem thêm: Một số quy định về Tập đoàn kinh tế theo Luật Doanh nghiệp năm 2014

2. Lập báo cáo tài chính của công ty mẹ và công ty con

Người chịu trách nhiệm lập báo cáo chưa được lập và đệ trình các báo cáo đó. Nếu chưa nhận được đầy đủ báo cáo tài chính của các công ty con.

Khi có yêu cầu của người đại diện theo pháp luật của công ty mẹ. Người đại diện theo pháp luật của công ty con phải cung cấp các báo cáo, tài liệu và thông tin cần thiết. Để lập báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tổng hợp của công ty mẹ và công ty con.

Người quản lý công ty mẹ sử dụng các báo cáo đó. Để lập báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tổng hợp của công ty mẹ và công ty con. Nếu không có nghi ngờ về việc báo cáo do công ty con lập và đệ trình có thông tin sai lệch, không chính xác hoặc giả mạo.

Trong trường hợp người quản lý công ty mẹ đã áp dụng các biện pháp cần thiết trong phạm vi thẩm quyền. Mà vẫn không nhận được báo cáo, tài liệu và thông tin cần thiết từ công ty con. Thì người quản lý công ty mẹ vẫn lập và trình báo cáo tài chính hợp nhất, báo cáo tổng hợp của công ty mẹ và công ty con. Báo cáo có thể gồm hoặc không gồm các thông tin từ công ty con đó. Nhưng phải có giải trình cần thiết để tránh hiểu nhầm hoặc hiểu sai lệch.

>>>Xem thêm: Mối quan hệ pháp lý giữa công ty mẹ và công ty con

3. Lưu trữ báo cáo tài chính của công ty mẹ và công ty con

Các báo cáo, tài liệu quyết toán tài chính hằng năm của công ty mẹ, của công ty con. Và các báo cáo tài chính hợp nhất, báo cáo tổng hợp của công ty mẹ và công ty con. Phải được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty mẹ.

Bản sao của các báo cáo, tài liệu nêu trên phải có ở các chi nhánh của công ty mẹ trên lãnh thổ Việt Nam.

>>>Xem thêm: So sánh doanh nghiệp tư nhân và công ty TNHH 1 thành viên

4. Báo cáo đối với công ty con

Đối với các công ty con, ngoài các báo cáo, tài liệu theo quy định của pháp luật. Còn phải lập báo cáo tổng hợp về mua, bán và các giao dịch khác với công ty mẹ.

>>>Xem thêm: Tìm hiểu về đặc điểm công ty hợp danh theo luật doanh nghiệp năm 2014

Trên đây là những thông tin cơ bản về Báo cáo tài chính của công ty mẹ và công ty con theo Luật Doanh nghiệp. Để tránh các rủi ro pháp lý vui lòng liên hệ với Chữ ký số TPHCM – đơn vị cung cấp dịch vụ thành lập công ty chuyên nghiệp nhất. 

Điện thoại: 0915 412 332     Hotline: 093 278 0176

Email: chukysotphcm.net@gmail.com        Facebook: Chữ ký số TPHCM

Contact Me on Zalo
0932780176