Bảng giá chữ ký số

BẢNG GIÁ CHỮ KÝ SỐ TPHCM

Nhà cung cấp

Gói 1 năm

Gói 2 năm

Gói 3 năm

1.200.0001.800.0002.200.000
chữ ký số newca1.825.0002.742.0003.109.000
chữ ký số ca21.827.1002.741.2003.110.800
chữ ký số viettel1,826,0002,740,0003,110,000
chữ ký số vnpt1.823.0002.740.0003.112.000
1.827.0002.739.0003.107.000
chữ ký số vina1.828.0002.743.0003.108.000
1.830.0002.730.0003.080.000

1.280.0002.180.0002.880.000

Nhà cung cấp

Gói 1 năm

Gói 2 năm

Gói 3 năm

chu ky so newtel1.275.0002.192.0002.909.000
chu ky so nacencom1.277.1002.191.2002.907.300
chu ky so viettel1,276,0002,190,0002,910,000
chu ky so vnpt1.273.0002.191.0002.912.000
chu ky so fpt1.277.0002.189.0002.907.000
chu ky so smart1.328.0002.243.0002.608.000

Nhà cung cấp

Gói 1 năm

Gói 2 năm

Gói 3 năm

1.430.0001.700.0001.650.000
1.500.0001.800.0002.100.000
1.786.0002.000.0002.000.000
1.783.0002.000.0002.000.000
1.787.0002.400.0002.300.000
1.500.0001.800.0001.760.000